GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ท่านประธาน

ประธานใหม่คนเดิมที่อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
วันนี้เครือข่ายออมทรัพย์หลังสวนได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา เอาปัญหาอุปสรรคมาเป็นบทเรียนแก้ไขการทำงานที่ผ่านมา และได้มีการคัดสรรเลือกตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่วางไว้ ผลงานที่ผ่านมายังเป็นที่พอใจของคณะกรรมการจึงได้รับการเสนอให้เป็นประธานเครือข่ายอีก 1 สมัย ขอขอบพระคุณทุกท่าน
                                                                    วิระ ปัจฉิมเพ็ชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): social chumphon
หมายเลขบันทึก: 80931
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

ขอแสดงควายินดีกับประธานเครือข่ายออมทรัพย์หลังสวนคนใหม่ สาวมุ่งหวังว่างานพัฒนาจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพราะท่านเป็นประธานหนุ่มไฟแรงและอุดมการณ์เยี่ยม เป็นกำลังใจให้นะคะ

เครือข่ายออมทรัพย์หลังสวน  จากกลุ่มต่างๆที่ได้ก่อตัวจากบริบทของตนเองที่ต่างกันแต่กิจกรรมหรือวิธีการที่เหมือนๆกัน ทำให้เรากลุ่มองค์กรการเงินต่างๆได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการในองค์กรของตัวเอง เพื่อนำความรู้วิธีการของกลุ่มอื่นที่มีการบริหารจัดการแล้วได้ผลดีเอาไปใช้พัฒนากลุ่มของตัวเอง มาวันนี้กลุ่มต่างๆ ได้พัฒนาการบริหารจัดการ จากกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการออมเงิน ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกเหมือนกับกลุ่มออมทรัพย์ธรรมดาทั่วๆไป  ได้พัฒนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกของกลุ่มทุกคนอย่างทั่วถึงและหลากหลายคลอบคลุมช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงต่าย

การบริหารจัดการองค์กรการเงินให้เกิดกองทุนต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกในกลุ่มองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ให้อย่างมีคุณค่า และผู้รับก็รับอย่างมีศักดิ์ศรี นี้คือที่มาของกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน  คิดเองทำเอง  รับเองทำตามใจเรียกร้อง

สวัสดีครับ  ..

แวะมาร่วมแสดงความยินดีกับก้าวที่ต่อเนื่องขององค์กร  และผมก็ชื่นชมวิธีคิด  หรือกระบวนการเหล่านี้มาก  เพราะมันคือกุญแจสำคัญในการนำองค์กรไปสู่จุดหมาย  นั่นคือ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา เอาปัญหาอุปสรรคมาเป็นบทเรียนแก้ไขการทำงาน ...

ขอบคุณครับ

พรบ.สภาองค์กรชุมชน กฎหมายที่ออกมารับรองสภากาแฟของนักพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั่วไป น่าสนใจ มากกว่านั้นถ้านักพัฒนาได้รู้ได้เข้าใจ พรบ.สภาองค์กรชุมชน ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก การที่นักการเมืองจะออกกฎหมายมารองรับองค์กรชุมชนให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง  มีศักดิ์ศรี ถือว่านี่คือรางวัลขององค์กรชุมชน