GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เครือข่ายออมทรัพย์หลังสวน

"เราจะร่วมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้วยการเชื่อมร้อยองค์กร"

ประชุมประจำเดือนของเครือข่ายออมทรัพย์หลังสวน ซึ่งเป็นองค์กรที่รองรับการทำงานของนักพัฒนาให้มีการยอมรับและเป็นหลักประกันในการทำงานขององค์กรเครือข่ายพื้นฐานได้มีการถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา คิดหาทิศทางการทำงานข้างหน้าโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า "เราจะร่วมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้วยการเชื่อมร้อยองค์กรเครือข่าย" โดยมีพันธกิจร่วมกันว่า
1.เพื่อช่วยเหลือและพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่ม
2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย
3.เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งในวันนี้เรามีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา สาวได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายออมทรัพย์หลังสวนควบรวมกับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จึงต้องเอามาลงเล่าสู่กันบ้าง

                                                                          สาวเองคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): social chumphon
หมายเลขบันทึก: 80929
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ด้วยบทบาทหน้าที่ของการทำงานที่จริงจังของผู้ประสานงานเครือข่ายออมทรัพย์หลังสวน คุณแสงนภา สุทธิภาค หวังว่าภาคีพัฒนาและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการทำงานองค์กรเครือข่ายคงได้รู้จักได้เข้าใจงานพัฒนาและร่วมอุดมการณ์ไปด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจครับ

                                                  วิระ