วันนี้คณะนักวิจัยมาเยี่ยม สพท.นครสวรรค์เขต 3   ผอ.สมเดช สีแสง ซึ่งเป็นผอ.ใหม่ไม่ถึงปี  ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสพท.ได้ทำงานอย่างมีระบบโดยมีเป้าหมายการพัฒนาตนเองด้วย

     โครงการที่น่าสนใจคือ การที่ได้รับรู้ว่าในเขตนี้มีเด็กที่ไม่ได้รับบริการการศึกษาอยู่ประมาณ 600 คน  ในจำนวนนี้มีเด็กพิเศษในรูปแบบที่หลากหลายอยู่ประมาณร้อยกว่าคน  ท่าน ผอ.ก็ได้ร่วมมือกับบุคลากรในเขตออกสำรวจรายละเอียด ทำประวัติพร้อมรูปและข้อมูลส่วนตัว

      เป้าหมายคือการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม และถ้าเหลือบ่ากว่าแรงก็ต้องหาความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น กศน. การศึกษาพิเศษ

       ท่านผู้ใดมีคำแนะนำว่าเด็กพิเศษเหล่านี้ควรจะได้รับความสนใจจากหน่วยงานใดบ้าง

       น่าชมเชยที่ท่านผอ. คิดทำงานแบบเชิงรุก คิดเอง โดยไม่ต้องให้มีใครสั่ง