ก่อนหน้านี้   ผมเคยได้กล่าวไปบ้างแล้วว่า  ไม่ว่ายุคสมัยจะเลี่ยนแปลง หรือผันผวนไปมากสักแค่ไหน  แต่ผมก็ยังไม่สิ้นหวังต่อกระบวนการพัฒนานิสิตโดยอาศัยกิจกรรมนิสิตเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  และนี่คือทัศนะของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันขอบคุณนักกิจกรรมที่ผมอยากสื่อสารต่อท่านอีกครั้ง     

 

(๓)  ทัศนะที่เชื่อว่า กิจกรรมนิสิต  เป็น กระบวนการบ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตและการย้ำเตือนหลักแห่งการอยู่ร่วมกับคนอื่น

  

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่เรียนอย่างเดียวจนได้เกียรตินิยมกับคนทำกิจกรรมไปด้วยแต่ไม่ได้ เกียรตินิยม  ใครจะได้เกียรตินิยมทางประสบการณ์ชีวิตมากกว่ากัน

  

การทำกิจกรรมในแต่ละครั้งมีปัญหามากน้อยแตกต่างกัน  มันทำให้เราคิดว่าเราจะผ่านพ้น ปัญหานั้นได้อย่างไร  และเมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วก็กลายเป็นประสบการณ์และความรู้

  

กิจกรรมไม่ใช่แค่ความสนุกสนาน  แต่กิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิต

  

การทำกิจกรรมนั้น  ไม่มีเงินเดือนให้ทุกเดือน สิ้นปีไม่มีโบนัส  แต่กิจกรรมกลับให้อะไรกับ เราได้มากกว่า..เงิน

  

กิจกรรมสอนให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา  และสอนให้เราแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่อง ส่วนตัวและเรื่องใดเป็นเรื่องส่วนรวม

  กิจกรรมทำให้เราคิดเป็นระบบ  คิดวางแผนสิ่งต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า   

 

(๔)  ทัศนะที่เชื่อว่า กิจกรรมนิสิต  คือ กระบวนการปลูกสร้างจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบอันดีงามต่อตนเองและสังคม

  

       ผมจะไม่เลิกทำกิจกรรม  เพราะกิจกรรมทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง  ที่สำคัญที่สุดคือการพาเราไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม

  

       กิจกรรมสอนให้นิสิตมีจิตสำนึกสาธารณะ  ส่งเสริมประสบการณ์การทำงาน  การอุทิศตังเพื่อสังคม รวมถึงกระบวนการเรียนรู้นอกตำราจากห้องเรียน

  

      กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์มากมายในด้านการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ  เป็นประโยชน์ต่อการทำงานงานอนาคต  นั่นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยเช่นกัน

        กิจกรรมเป็นสิ่งที่สร้างให้คนเป็นคนดี  เป็นคนมีจิตสำนึก  และคนดีก็เป็นคนสร้างกิจกรรมที่ดีต่อสังคม      

        เราทำกิจกรรมต้องยึดมั่นในความสุจริต  และต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรม  หรือสิ่งที่ได้ทำลงไปด้วย       

        กิจกรรมทำให้คนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยในอีกรูปแบบหนึ่ง      

       ทุกกิจกรรมไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ เป็นอะไรก็ตาม  หน้าที่นั้นอาจจะไม่มีใครมองเห็นหรือมองข้ามไป  ตาเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด    

       การทำงานไม่จำเป็นต้องเลือกว่าตำแหน่งใด  แต่สำคัญที่ใจว่ารักและมุ่งมั่นที่จะทำงานของตนเองให้ดีที่สุดมากน้อยแค่ไหน   

 

ลองพิจารณาทัศนะของนิสิตเหล่านี้ผ่านวาทกรรมที่ผมคัดลอกมาดูนะครับว่า  นักกิจกรรมของ มมส  มีมุมมองต่อโลกและชีวิตเป็นอย่างไร  โดยเฉพาะมุมมองของการทำกิจกรรม... กิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบ  พร้อม ๆ กับเชื่อในทำนองว่า  กิจกรรมนิสิต  คือ ส่วนหนึ่งของรสชาติชีวิตปัญญาชน ..