เลี้ยงโคเพื่ออุดรอยรั่วเกษตรผสมผสาน

ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลาย ๆ พื้นที่ ทำให้ขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือทุ่งหญ้าที่มีการจัดการแปลงหญ้าแบบประณีตและถูกต้องเหมาะสมกับการเลี้ยงดูโค

เกษตกรที่เลี้ยงโคมีความรู้ไม่พอใช้ ว่าจะเอาอะไรให้วัวกิน  <p style="text-align: center"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">นี่คือโจทย์ใหญ่สำหรับคนเลี้ยงโค  ที่แก้ปัญหาไม่ค่อยตก  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนี้</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">โดยทั่วไปแล้วการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรสามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรได้เป็น 3  กลุ่ม คือ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">กลุ่มที่เลี้ยงโคเนื้อเป็นจำนวนมากในรูปแบบของฟาร์ม เน้นรูปแบบการเลี้ยงเพื่อการค้าอย่างเต็มตัว มีระบบการบริการจัดการที่ดีได้มาตรฐาน  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">กลุ่มที่สองเลี้ยงโคเป็นอาชีพหลักเช่นกันแต่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ เน้นการดูแลในครอบครัว  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">ส่วนกลุ่มสุดท้ายเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัว</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"> ซึ่งสองกลุ่มหลังนี้ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีการศึกษาน้อย ทำให้การดำเนินงาน การจัดการเลี้ยงดูไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะความรู้ด้านอาหารเลี้ยงวัว</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">ทำให้โคขาดความสมบูรณ์ อัตราการการผสมติดต่ำ อัตราการให้ลูกโคต่ำ และอัตราการตายสูง จากสถิติพบว่าอัตราการให้ลูกโคในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 – 55 ต่อปี </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">สาเหตุหลักเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลาย ๆ พื้นที่  ทำให้ขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือทุ่งหญ้าที่มีการจัดการแปลงหญ้าแบบประณีตและถูกต้องเหมาะสมกับการเลี้ยงดูโค </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของหญ้าตามธรรมชาติ จึงเป็นผลทำให้เกษตรกรขาดแคลนอาหารสัตว์   รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้ในการถนอมอาหาร การผลิตอาหารข้นที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อการเจริญเติบโตของโคและขาดการจัดการในด้านการใช้วัสดุหรือทรัพยากรทีมีอยู่ในท้องถิ่นและสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นอาหารเพื่อลดต้นทุนทางการผลิต   </p>                โคที่เลี้ยงขาดความสมบูรณ์เนื่องจากยังเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้ประสิทธิภาพของฝูงลดลงและส่งผลต่อรายได้ของผู้เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาชีวาลัยอีสาน

หมายเลขบันทึก: 80593, เขียน: 25 Feb 2007 @ 22:33 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • การทำอะไรก็ตามถ้าขาดน้ำมีปัญหาตลอดครับ
  • น้ำมากน้ำน้อยยังไม่เป็นคำตอบที่สุดท้ายจริง
  • ประเด็นอยู่ที่ ความรู้เรื่องน้ำ และการจัดการเรื่องน้ำที่แหมาะกับ กิจกรรมแต่ละอย่าง เหมาะกับชุมชน  และวัฒนธรรมการใช้น้ำของคนที่แตกต่าง หลากหลาย
  • จะจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไร