จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คมช.ร่วมปริญญาตรี-โท ม.ชีวิตนครศรีธรรมราช

ในฐานะพลเมืองเป็นหุ้นส่วนของประเทศและสถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาชุมชน

       การรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ. ศูนย์ ม.ชีวิต ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก       เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คมช. ร่วมกันระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี-โท.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)และ ผู้นำนักศึกษาทั้งตรี-โท.จำนวน ๒๐ คน ได้ยื่นให้แก่ นายนรนิต  นรนิติ ในฐานะประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   ณ  โรงแรมแกรนด์ปาร์คนครศรีธรรมราช ในวันที่๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นการร่าง รธน.ของภาคใต้ 

     สรุปประเด็น ๑) สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้เพิ่มสิทธิให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ๒) ให้เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีสำนักงานระดับจังหวัด ๓)ขอให้มีกองทุนในการส่งเสริมให้ภาคพลเมืองจัดเวทีผู้นำเพื่อพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ๔)อำนาจการตวจสอบ ให้มีองค์กรอิสระในระดับจังหวัดในการตรวจสอบองค์กรภาครัฐและท้องถิ่นอย่างเข้มข้น ๕)ให้ กกต.มีอำนาจเพียงการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและให้มีแผนกศาลเลือกตั้งในการตัดสินชี้ขาดให้ใบเหลือง-แดงแก่ผู้สมัคร ๖)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนการประกาศใช้ ๗)การทำสัญญาขอตกลงระหว่างประเทศของรัฐบาลในเรื่องเขตการค้าเสรี(FTA)ให้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ๘) นายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๒ วาระและ๙)สุดท้าย สว.ควรมาจากการสรรหาจากกลุ่มอาชีพทุกภาคส่วน (บันทึกโดย อภิวัฒน์  ไชยเดช นศ.ป.โท)

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAWAD-9

คำสำคัญ (Tags)#ภาคพลเมืองหุ้นส่วนประเทศไทย นักศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

หมายเลขบันทึก: 80587, เขียน: 25 Feb 2007 @ 21:30 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอความต้องการในการร่าง รธน.ฉบับ คมช.กันมากๆ  และในการดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญมีกระบวนดังนี้

   ขั้นที่ ๑  รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ(ดำเนินการร่าง รับฟัง คิด เขียน)

    ขั้นที่ ๒ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ

     ขั้นที่ ๓ รธน.ฉบับร่างให้ประชาชนทั่วประเทศแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และแก้ไขเพิ่มเติม

      ขั้นที่ ๔  กรรมาธิการฯเสนอเข้าสภาร่างฯเพื่อลงมติเห็นชอบและให้ประชาชน ลงมติ รับ-ไม่รับ

       ขั้นที่ ๕  ประกาศใช้และหากประชาชนไม่รับ     คมช.ก็จะนำรัฐธรรมนูญ ฉบับหนึ่งฉบับใดประกาศใช้ทันที

         ขอให้ประชาชนช่วยกันเสนอร่าง รธน.กันมากๆและร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ และร่วมลงประชามติกันมากๆนะครับ เพื่อแสดงเจตนรมณ์ให้ชัดเจน

เขียนเมื่อ 
อยากจะแสดงความคิดเห็นบ้าง แต่กลัว :-P
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ  วีร์

      ขอให้ช่วยกันแสดงความคิดความเห็นมากๆ อย่างน้อยในฐานะหุ้นส่วนของประเทศคนละหนึ่งหุ้น ที่สำคัญการแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนุญเป็นสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติร่วมกันด้วยนะครับ

แหยว
IP: xxx.123.138.35
เขียนเมื่อ 

บ้าเฮียกจริงๆ อ้ายหวัดนี้

กลับไปเล่นความยต่อไปๆๆๆๆ