ขอบคุณที่ถูก tag wallpaper จากน้องรัตติยาที่มีใจคิดถึง ถึงแม้เราจะอยู่ในม.อ. ด้วยกัน แต่ก่อนหน้าที่เหมือนกับเราอยู่ห่างไกลกันนะ แต่เมื่อเข้ามาในแวดวง g2k เสมือนเป็น กัลยาณมิตร ที่พบปะพูดคุยบ่อยครั้งมาก พี่มีภาพประทับใจซึ่งพี่ได้ถ่ายภาพนี้เมื่อไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่และได้มีโอกาสโดยเพื่อนพาไปเที่ยวดอยอ่างขางในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 จึงเก็บภาพนี้มา เป็นดอกไม้สีม่วง ดอกเล็ก ๆ แต่จำไม่ได้แล้วนะคะว่าชื่ออะไร แต่ขอ tag wallpaper น้องหนิงมมส.ค่ะ

เพิ่มภาพบรรยากาศยามเย็นและภาพทะเลยามสงบที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ฝีมือถ่ายภาพพี่อัมพรเองนะคะ