ทุกปีนะครับ กิจกรรมนิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเริ่มโครงการแรกคือ Beginning Camp เป็นค่ายรับน้องของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาประมาณ สามวัน สองคืน จัดมาหลายปีติดต่อกันแล้วครับ และหลังจาก Begining Camp จบก็จะถึงคราวของ โครงการ "เปิดโลกกิจกรรม" เปิด นะครับ เปิด อาจดูว่าโลกกิจกรรมพึ่งในโครงการนี้นะครับ แต่ทุกท่านทราบมั้ยครับ กลไกของสภานิสิตที่จะจัด โครงการปิดโลกกิจกรรมที่จะเป็นโครงการสรุปผลนั้น เริ่มก่อนกิจกรรมที่กล่าวไปทั้งหมดซะอีก

 

          เราเริ่มเก็บข้อมูลกันไปตั้งแต่โครงการพิจารณางบประมาณประจำปีครับ ตั้งแต่นั้นมาเราก็เก็บไปเรื่อย เก็บไปทำกิจกรรมโครงการอื่นๆไป โดยเรามีฝ่ายที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ ฝ่ายที่ต้องดูแลงานประเมินผลหน่วยกิจกรรมทุกหน่วยในมหาวิทยาลัย ใครไปออกค่ายที่ไหน เราไปด้วย ใครทำกิจกรรมอะไร เราเข้าร่วม จะเห็นได้ว่า นอกจากที่นิสิตต้องเรียนหนังสือ ทำการบ้านแล้ว ยังมีกิจกรรม ซึ่ง หากเป็นหน่วยกิจกรรมอื่นๆนั้น จัดปีละสองสามโครงการ ก็ยังมีเวลาพักผ่อน แต่ของสภานิสิต มน. นะครับ ผมกล้าพูดได้ว่า เป็นสภานิสิตที่มีการจัดโครงการกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดมากที่สุดในประเทศ (ข้อมูลจากสัมมนาสภานิสิตสัญจรครั้งที่ ๒) เฉพาะในปีการศึกษานี้นะครับ แล้วนอกจากกิจกรรมส่วนสภานิสิตที่จัดเองแล้ว ก็ยังมีต้องไปประเมินหน่วยกิจกรรมอื่นๆอีกรวมแล้ว มีงานแทบทุกอาทิตย์ครับ ซึ่งหากนิสิตคนใดมาสังกัดเข้าทำงานแล้วจะทราบครับ งานหนักที่สุดในทุกหน่วยกิจกรรม

 

          สมาชิกสภานิสิต ที่เข้ามาทำงานนั้นมาจากการเลือกตั้งครับ แรกๆนั้นก็เยอะ หลังก็จะทยอยลาออกเพราะงานนั้นหนัก เยอะ กดดัน เพราะไปประเมินหน่วยกิจกรรมอื่น เค้าก็มองว่ามาจับผิด ไหนจะกิจกรรมส่วนสภาอีก หลังๆจึงแก้ปัญหาด้วยการเปิดรับอาสาสมัครผู้มีอุดมการณ์จากภายนอก ซึ่งก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ครับ เพราะกลุ่มฝ่ายบริหารยังกลมเกลี่ยว เหนียวแน่น

 

          เราดำเนินงานเก็บข้อมูลมาเรื่อยครับ ระยะก่อนวันงานปิดโลกกิจกรรมประมาณ ๒ เดือน ช่วงนั้นหลังจากเสร็จโครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เราก็เริ่มมาคิดกันแล้วครับ ว่าปิดโลกกิจกรรมเราจะทำอย่างไรกันดี ทั้งที่มีอีกหลายโครงการขวางหน้าอยู่ เราก็ค่อยๆคลานกันไปครับ เสร็จโครงการ KM Workshop ที่ มน.พะเยา ฝั่งของทีมปิดโลกกิจกรรมก็คลอดผังงานออกมา มีการวางแปลน ออกแบบเวที มีความก้าวหน้าไปมากพอสมควรครับ ในขณะที่อีกทีมต้องไปเตรียมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำนิสิต โครงการเยอะครับ ช่วงนั้นคนเลยกระจาย แต่ละโครงการมีบุคคลากรไม่กี่คน

 

          เสร็จฝั่งเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำนิสิต ฝั่งปิดโลกกิจกรรมก็ได้ข้อมูล พร้อมลุย หมดกิจกรรม หมดธุระด้านอื่น ทุกคนอยู่พร้อมหน้า มาลุยปิดโลกกิจกรรม แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นซิครับ เวทีนิสิต มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาแทรก ช่วงนั้นเลยเกิดอาการผิดแผน เนื่องจากต้องแบ่งกำลังคนไปดูโครงการหลายโครงการ ช่วงนั้นยอมรับว่างานช้าไปมาก ไม่เป็นไรครับ เราสู้ต่อ .........

 

          ไหนจะสอบ ไหนจะการบ้าน กิจกรรมสภานิสิต งานจร งานคณะ งานสาขาวิชา บายเนี่ยร์ กลับบ้าน หาแฟน อื่นๆ ต้องยอมรับครับว่าเด็กสภาปีนี้ที่เหลือมาจนจบปีการศึกษาได้นี่ ทนจริงๆ เรื่องราวยังไม่จบครับ โครงการนั้นมาแทรก โครงการนี้มาถึง เราก็ยังฝ่าความสับสนของเวลาและภาระกิจมาได้ บันทึกหน้า มาดูกันครับ ว่าเมื่อถึงช่วงใกล้วันโครงการจริงๆ หลังจากสู้ไปกับโครงการอื่นๆหมดแล้ว เราจะมาเจออะไร .....

 

          บันทึกหน้า เมื่อทุกคนอยู่พร้อมกัน ทุกฝ่ายแล้ว หมดภาระในด้านอื่นแล้ว อยู่กันทั้งครอบครัว มาดูกันนะครับ ว่าเราจะเจออะไรอีก การทำงานของสภานิสิตเป็นอย่างไร ทำไมถึงจัดกิจกรรมใหญ่ๆได้ เราต้องทำอะไรกันบ้าง เรียนเชิญที่บันทึกหน้าครับ

 

ปล.บทความที่เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวก็มี

 

เรียนเชิญให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นครับ .......