ช่วงบ่ายๆในสองสามวันนี้เข้ารับการอบรมความรู้อันน่าตื่นเต้นทั้งด้านที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ(ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่)และที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรค(การทำความรู้จักแบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิด/รุ่นใหม่)

ทั้งสองกรณีนี้เราพบว่า..การช่วยกันเรียนช่วยกันฝึกหัดทำให้เกิดความสนุกและมีชีวิตชีวากว่าการเรียนตามลำพังหรือพวกเดียวกันเอง

                               

...เพราะเพื่อนที่มาจากต่างที่ต่างความเคยชิน..เขาจะช่วยสะท้อนบางเรื่องบางมุมที่เราชินจนมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาหรือประเด็นสำคัญสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้ทดสอบถึงสิ่งที่เคยเรียนรู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ และยังคงเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่หรือไม่

 ยกตัวอย่าง การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เรามีวิทยากรของสถาบันทั้งที่เป็นแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์และพยาบาลICมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์และความรู้ในการที่จะควบคุม ดูแล และป้องกันตนเองของบุคคลากร มีพันธมิตรจาก สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันราชประชาสมาศัยมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันซึ่งพันธมิตรต่างก็ตั้งใจฝึกและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ.ทำให้เราได้เรียนรู้จักเพื่อนใหม่และข้อมูลใหม่ๆที่สามารถเอามาใช้ในการทำงานได้กว้างมากขึ้น..รวมถึงแหล่งส่งต่อ/ผู้เชี่ยวชาญที่เราสามารถขอความช่วยเหลือกันได้ในยามที่อาจต้องเจอกับวิกฤติ.......ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าคงอีกไม่นานนัก

             

..ส่วนกรณีที่สองต้องขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานนักจิตวิทยาของสถาบันศรีธัญญา(โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณกุลนารี วิทยากรคนเก่งของเรา)ในการช่วยแชร์ข้อมูลทางเทคนิครวมถึงการเอื้อเฟื้อให้เราได้ทดลองเปิดซิงแบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็ก..เวอร์ชั่นใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับมาให้เราได้เรียนรู้และสัมผัสของจริง...ซึ่งอาจใช้เวลาอีกนานและเงินจำนวนไม่น้อยเลยที่จะสามารถทำให้เรามีใช้เองได้..ซึ่งการเรียนรู้นี้ทำให้เราได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทีจะสั่งซื้อแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่คุ้มค่าต่อสถาบันได้มากขึ้น

...ขอบคุณมากๆค่ะ..