บทเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะ และมีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย

ด้วยความที่ผมเองได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่สมัยประถม เพราะทางโรงเรียนจะเปิดให้ฟังทุกวันในช่วงพักเที่ยง จึงทำให้เกิดความรักและชื่นชอบกับเพลงพระราชนิพนธ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นผมจึงฟังเพลง (แถมหัดร้องด้วย) เพลงพระราชนิพนธ์มาโดยตลอด ยิ่งทำให้รู้สึกถึงความ classic ของบทเพลง และความมีพระอัฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นอย่างยิ่ง

ผมจึงอยากให้ทุกๆท่านที่สนใจลองหันมาฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์บ้าง เนื่องจากปัจจุบันเพลงต่างชาติ เริ่มเข้ามาในบ้านเราอย่างมาก แถมด้วยการโฆษณาวัฒนธรรมของชาตินั้นเข้ามาด้วย จนเด็กไทยสมัยนี้อาจคุ้นหูกับเพลงเกาหลี ญี่ปุ่น มากกว่าเพลงไทยเสียอีก

อยากให้ทุกคนได้รู้จักบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้มากขึ้นนะครับ