ตามที่อาจารย์จอนแนะนำ วงจรที่สี่เป็นมรรคซึ่งทางพุทธหมายถึง มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของความทุกข์ โดยย่อ คือ ศีล/สมาธิ/ปัญญา

แต่ตามความรู้สึก มรรคน่าจะเป็นวงจรที่สามมากกว่า

แต่อย่างไรก็ตาม มรรคในทางเกษตร น่าจะหมายถึงการไม่ยึดติดว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อ เพิ่มผลผลิตข้าวเป็นทางออกทางเดียวในการแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ เพราะในบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้ เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังพอไหว อันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติม และใช้แบบจำลองระบบเข้าเสริม

 แต่เรายึดติดกับแนวทางแบบจำลองระบบนี้แล้ว

อรรถชัย, เชียงใหม่