วันนี้ภารกิจหนาแน่น ไม่สามารถมีเวลาจับ

คอมพิวเตอร์ได้เลย จนล่วงเลยเวลาผ่านมาถึงเวลาจะ

นอนแต่ใจแข็งทำให้ตาแข็งยังไม่ยอมนอน ขอบันทึก

เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่พวกพ้องน้องพี่สักเรื่อง จึงนึกถึง

เรื่องการเพิ่มคุณภาพความสัมพันธ์ที่ใช้กันได้ดีเลยทีเดียว

ในเก้ากลยุทธ์เพิ่มคุณภาพความสัมพันธ์ อันได้แก่
   
           ๑.  มองสบตา
           ๒.  มอบยิ้มพิมพ์ใจ
           ๓.  ปราศรัยทักทาย
           ๔.  ให้ความสำคัญ
           ๕.   ฉันจำคุณได้
           ๖.   นิ่งฟังไม่เถียง
           ๗.   หลีกเลี่ยงตำหนิ
           ๘.   ตริตรองแก้ไข
           ๙.   จริงใจเสมอ

           ในช่วงหลายปีชีวิตผ่าน ผมได้ทดลองใช้มาแล้ว

ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ จึงบอกต่อ หวังให้สัมพันธไมตรีนี้

ยืนยาวยั่งยืนถ้าใช้แล้วเห็นผลดั่งคาดหรือเกินคาดหมายก็

อย่าลืมบอกกล่าวกันบ้างนะครับ