วันนี้ขอเล่ากิจกรรมที่จัดกิจกรรมเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ วันนี้ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนกิจกรรมของนักเรียนและนักเรียนวางแผนการเสนอ AAR ปรากฏว่านักเรียนตั้งใจในการทำมาก ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ Mind mapping และการทำ AAR นักเรียนจะสรุปการเรียนรู้ได้รวดเร็วและตรงประเด็น เพียงแต่คุณครูแนะนำนิดเดียวนักเรียนก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ  ดูๆแล้วเด็กๆมีความสุขกับการทำงานดี นอกจากนี้นักเรียนสามารถนำเสนอ AAR ได้ ถึงแม้ว่าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่มีการแนะนำกลุ่มตัวเองและบอกว่าจะนำเสนอเรื่องใดบ้างเป็นภาษาอังกฤษ มีข้อสังเกตว่านักเรียนที่นำเสนอพูดได้ชัดเจน ฉะฉานและตรงประเด็น มีกลุ่มหนึ่งใช้เทคนิคการนำเสนอที่ดี เรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆได้นาน  นักเรียนในแต่ละกลุ่มยังตั้งใจฟังเพื่อนๆนำเสนอผลงานได้ดีมาก  สิ่งที่ผู้เขียนพลาดคือ ลืมให้แต่ละกลุ่มถามเรื่องที่ไม่เข้าใจ และเป็นปัญหาสำหรับนักเรียน  แต่ปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจสามารถเขียนในแบบประเมินกิจกรรม English Camp ได้ ตอนนี้ผู้เขียนยังสรุปไม่เรียบร้อย ถ้าสรุปเรียบร้อยแล้วจะรีบรายงานให้ทุกๆท่านใน gotoknow และโรงเรียนบ้านเม็กดำทราบ มาดูภาพกิจกรรมของนักเรียนดีกว่า  

            

  ภาพนี้ทบทวนกิจกรรมดูแล้วนักเรียนสนุกสนานดี    

         

  นักเรียนวางแผนทำ mind mapping และ AAR  

 

 

      นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ AAR ของกลุ่มตนเอง   

     

      

   กลุ่มนี้นำเสนอ AAR ของกลุ่มตนเอง ได้ดี  

                    

  AAR ของนักเรียน    

                    

 AAR ทั้งหมด 8 กลุ่ม  

       

 นักเรียนทั้งหมดและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

             

  1.ให้ทายว่ารูปนี้คืออะไร 2. เกิดอะไรขึ้นกับมัน         

  อยากได้ ความคิดเห็นจากทุกๆท่านที่อ่านกิจกรรมว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กดำ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม