ความเห็น 170976

Mekdam English Camp (Afternoon 18th February, 2007.)

เขียนเมื่อ 

ทายว่าคือ เวที ที่อาจารย์ที่นั่งตีกลอง คอยให้จังหวะเวลาเด็กๆ ทำกิจกรรมนั่ง....ซึ่งนั่งตีกลองสนุกเวทีเลยแอ่น......เกี่ยวกันมั้ยค่ะ....ยิ้ม ยิ้ม

จากการติดตามกิจกรรม....เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้เรียนสนุก....และได้ความรู้ พร้อมความประทับใจ เข้าใจและจำได้นาน....ต่างจากการเรียนแบบท่องๆๆๆ