ความเห็น 171787

Mekdam English Camp (Afternoon 18th February, 2007.)

เขียนเมื่อ 
  • หากอนาคตของชาติได้รับการเรียนการสอนวิธีใหม่ดังกล่าวแล้ว นี่ละ! ชี้ชัดว่าปฎิรูปการศึกษา
  • ดูภาพบรรยากาศเด็ก ๆ มีความสุขจากการเรียนรู้และการแสดงออก