BAR : ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM

หากจะมีความสำเร็จใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งดิฉันขอมอบให้ผู้พัฒนาระบบ gotoknow ทั้ง 2 ท่าน เพราะถ้าไม่มี gotoknow ดิฉันคงไม่มีโอกาสได้รู้จักกับทีมวิทยากรเหล่านี้ ซึ่งดิฉันถือว่าสนิทและมีความคุ้นเคยกับทีมวิทยากรกลุ่มนี้ ผ่านทางสังคม gotoknow มากกว่า เพียงเพราะทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน

                เมื่อเที่ยงวันนี้ ดิฉัน ได้นัดหมาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านเป็นCKO คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย ผอ.เที่ยง,  พี่เม่ย  ,คุณเมตตา น้องแป้น

 เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง concept ของการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์

               ส่วนอีก 2 ท่าน คือ น้องโอมเนื่องจากอยู่วิทยาเขตปัตตานี  ดิฉันจะสรุปรายละเอียดของการพูดคุยกันในวันนี้ ให้ทราบผ่านทาง e-mail
 
            และ คุณโอ๋เนื่องจากรับผิดชอบเฉพาะเนื้อหาในส่วนของการใช้งาน gotoknow ได้มีการประสานงานในรายละเอียดก่อนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งคุณโอ๋ ได้ขอรายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลักษณะงาน และ e-mail address

          โดยทางคุณโอ๋ จะทำ pre-test สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง e-mail เพื่อเป็นการเรียนรู้ล่วงหน้าระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตัววิทยากรเอง  ซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถาม นี้ ทางคุณโอ๋ จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับรูปแบบของการให้ความรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

            ถึงแม้ดิฉันจะได้รับแจ้ง e-mail ตอบรับจาก ดร.จันทวรรณ เมื่อตีหนึ่งของวันนี้ ว่า ทางผู้พัฒนาระบบ ได้มีการปรับหน้าตาของเครื่องมือต่าง ๆ และทาง ดรจันทวรรณ คงจะเตรียมเอกสารเพื่อให้ใช้เครื่องมือดังกล่าว ไม่ทัน เนื่องจากท่านติดราชการที่กรุงเทพฯ 

           ซึ่งเมื่อดิฉัน ได้เรียนให้คุณโอ๋ทราบ เธอก็มิได้แสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าว เพียงกล่าวขอบคุณดิฉัน ที่ทำให้เธอไม่ต้องเตรียม powerpoint ไปผิดชุด
 
           สำหรับบรรยากาศของการพูดคุยกับทีมวิทยากรที่เหลือ ในวันนี้ เป็นแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง

          เนื่องจากแต่ละท่าน ต่างมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัว ดิฉันจึงเลือกช่วงเวลาพูดคุย เป็นช่วงพักกลางวัน  โดยได้เรียนเชิญทานข้าวกลางวัน  พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือก่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

            เพียงเพราะได้อ่านบันทึกของ คุณหมอนนท์   บันทึกนี้ทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจว่า ในการนัดหมายเตรียมงานกับทีมวิทยากร ซึ่งท่านอุตส่าห์เสียสละเวลามาให้เราแล้ว  ถ้าทางทีมงาน ได้มีการวางขอบข่ายของประเด็นที่จะพูดคุย  สิ่งที่เราคาดหวัง และสรุปสิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ให้ทางทีมวิทยากรได้รับทราบ ก็จะทำให้มองเห็นภาพของกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          ดิฉันจึงได้เกิดไอเดีย ปิ๊งแว๊บ ในการเตรียมทำ map สำหรับพูดคุยกันในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย Theme ของโครงการ, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ, คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมโครงการ, รูปแบบของกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม, รูปแบบการประเมินผลทั้งระหว่าง และภายหลังจากการจัดกิจกรรม และผลที่เราคาดว่าจะได้รับ


           ซึ่งจากการที่ดิฉัน ได้ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ดิฉันได้ดำเนินการไปแล้ว  และสิ่งที่ดิฉัน (แอบ) คาดหวัง เล็ก ๆ  ในแต่ละหัวข้อ  ทำให้ CKO ของดิฉัน และทีมวิทยากร ได้มองเห็นภาพคร่าว ๆ และช่วยกันเติมเต็มในประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องปรับ แก้ไข เพิ่มเติม
 
          นับว่าเป็นโชคดีของคณะฯ  ที่ทางทีมวิทยากร ช่วยกันปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับ Theme ที่คณะฯ ได้วางไว้

            จากการที่ดิฉันได้เห็นรายชื่อของผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และรูปแบบของกิจกรรมที่ทางทีมวิทยากรได้ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับ theme และบริบทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยิ่งเห็นความตั้งใจของทีมวิทยากร  ดิฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าคณะฯ ได้มีกิจกรรมให้มีการขับเคลื่อนหางปลา อย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ คงไม่พ้นความสามารถของท่าน CKO คณะวิทยาศาสตร์ แน่นอน

    วันนี้ถือเป็นหนึ่งชั่วโมงของการพูดคุย ที่คุ้มค่ามากจริง ๆ ค่ะ

     หากจะมีความสำเร็จใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งดิฉันขอมอบให้ผู้พัฒนาระบบ gotoknow  ทั้ง 2 ท่าน เพราะถ้าไม่มี gotoknow ดิฉันคงไม่มีโอกาสได้รู้จักกับทีมวิทยากรเหล่านี้ ซึ่งดิฉันถือว่าสนิทและมีความคุ้นเคยกับทีมวิทยากรกลุ่มนี้  ผ่านทางสังคม gotoknow มากกว่า เพียงเพราะทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน

เอกสาร 1 รายละเอียดเตรียมงาน1

เอกสาร 2 รายละเอียดเตรียมงาน2

ไฟล์อาจจะดูตัวอักษรเล็กไปนะคะ  ดังนั้น ตอน print อาจปรับ % ให้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#bar#คณะวิทยาศสาตร์#ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ km

หมายเลขบันทึก: 79909, เขียน: 21 Feb 2007 @ 17:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก


ความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากค่ะ คุณรัตติยา ยกให้อีก 1 ตำแหน่งค่ะ นอกจากเป็นคุณลิขิตที่เยี่ยมยอด เก็บประเด็นมาได้ครบถ้วน คนอ่านได้ร่วมรับรู้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้ว ยังอ่านได้เพลิดเพลินไม่เบื่อเลย

และต้องขอชื่นชมด้วยว่าคุณรัตติยาแสดงให้พวกเราเห็นการหมุนเกลียวของความรู้ ต่อยอดความคิดจากบันทึกใน GotoKnow ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ได้อ่านบันทึกของคุณหมอนนท์เหมือนกัน แล้วคิดว่าดีจังอยากให้คนที่จะจัดงานแบบนี้มาอ่าน พอมาอ่านบันทึกคุณรัตติยา เลยเหมือนภาพฝันพลันปรากฎเลยค่ะ ดีใจจัง  

สำหรับส่วนของการอบรมบล็อกโฉมใหม่นั้น จะพยายามจัดทำเผื่อทั้งสมาชิกชาว G2K ทั้งหลายไปพร้อมๆกันกับพวกเราเหล่าผู้เข้าอบรมค่ะ คิดว่าส่วนนี้เราคงต้องช่วยอาจารย์ผู้พัฒนาระบบทั้ง 2 ท่านที่มีงานพัฒนาล้นมือจนเกินพออยู่แล้ว เราในฐานะผู้ใช้น่าจะสามารถช่วยกันเองได้ในส่วนของคู่มือการใช้งานค่ะ แล้วค่อยนำไปให้อ.จันทวรรณและอ.ธวัชชัยช่วยดูว่า มี function อะไรที่เรายังใช้ไม่คุ้มกันอีกบ้าง ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งไปได้ค่ะ

สำหรับ map ของการพูดคุยในวันนี้ ดิฉันขอไปปรับความเชื่อมโยงของหัวข้อการพูดคุย แล้วจะนำ link ให้ทราบ ในบันทึกนี้นะคะ
เขียนเมื่อ 
 • พี่ครับ
 •  ถ้าบอกน้องล่วงหน้าสัก 1 อาทิตย์น้องตามไปช่วยแน่นอน
 • "ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM" ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์
 • เสียดายจังหู
เขียนเมื่อ 
 • มาให้กำลังใจพี่สาวคนดี ถึงจะไม่ได้ไป
 • มีอะไรที่น้องพอช่วยได้บอกนะครับ
 • รอฟังการรายงานการประชุมทางบันทึกนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ
ปลื้มใจจังเลย ที่บันทึกของดิฉันก็มีประโยชน์ จะขอติดตาม เพื่อเรียนรู้ผลลัพธ์ต่อไปนะคะ
เขียนเมื่อ 
อืมม์...วันนี้ชื่นชมคุณแป๊ดมากนะคะ
 • เห็นได้ชัดว่าทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเชียว  ก็ขนาดว่าพี่เม่ยตามเข้าไปเป็นคนสุดท้าย คุณแป๊ดยังช่วยสรุปเรื่องที่ได้คุยกันไปแล้วให้ฟังได้อย่างกระชับ ทำให้ต่อติดได้เลยค่ะ
 • อีกเรื่องก็คือ เห็นด้วยนะคะว่าเราสนิทสนมกันผ่านทาง G2K มากกว่าเพียงเพราะทำงานในรั้ว มอ.เดียวกัน (สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนก็คือ คุณแป๊ดนึกชื่อจริงของพี่เม่ยไม่ออก ตอนที่แนะนำกับ CKO ...ฮา...)
ผมแวะมาอ่านครับ..เห็นกิจกรรมที่พี่ทำแล้ว รู้สึกมีกำลังใจกับตัวเองมากขึ้นครับ
เขียนเมื่อ 
เขียนว่าจะยกให้อีกตำแหน่งให้คุณรัตติยาเมื่อเย็น แล้วโดนคั่นรายการด้วยรุ่นน้องที่ทำงาน เลยลืมไปเลยค่ะ ขอมามอบใหม่ ก็ตำแหน่งคุณอำนวยช่วยประสาน ค่ะ เยี่ยมจริงๆ

ตามมาเรียนรู้ค่ะคุณแป๊ด

ขอนำไปเป็นตัวอย่างปรับปรุงการทำงานของตัวเองและทีมด้วยนะคะ

วิ่งคนเดียวเหนื่อยค่ะ และก็มีความสุขแค่ตัวเอง  อยากให้ทีมมีความสุขด้วยค่ะ

เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ผมกำลังขบคิดอยู่ทุกวันว่า  ทำยังไงจึงจะกระตุ้นให้กระบวนการ KM  มีพลังและให้คนในองค์กรเห็นความสำคัญ
 • เห็นความสำคัญทั้งเพื่อตนเอง และเพื่อองค์กร
 • ที่ สงขลา...ดูคึกคักเสมอในเรื่อง Km
 • ขอชื่นชมค่ะน้องแป๊ด.....ขา บอกได้คำเดียวว่า "work ........work"  ค่ะ

เรียน คุณโอ๋ ค่ะ

         หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง ดิฉัน เรียนรู้ผ่านทางการ ลปรร กับเพื่อน ๆ ใน gotoknow  ทำให้หลาย ๆ เรื่อง สามารถเรียนรู้แบบก้าวกระโดด ได้

         มีหลายเรื่องเลยค่ะ ที่อยากจะทำให้ดีกว่านี้  ตอนนี้ก็ค่อย ๆ พยามยามฝึกฝน แบบทำบ่อย ๆ คิดว่าการที่เรามีใจรักที่จะทำ และใจรักในการ ลปรร. เป็นทุนเดิม น่าจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถพัฒนางานไปได้อีกระดับหนึ่งค่ะ

คุณครูขจิต ค่ะ

       ขอบคุณมากค่ะ  สำหรับพลังกาย พลังใจ ที่น้องมีให้พี่เสมอ

        ช่วงก่อนจัดงานครบรอบ 2 ปี gotoknow พี่จะเชิญกะปุ๋ม มาจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิต ให้กลุ่มลูกจ้างประจำของคณะฯ  ไม่ทราบว่า คุณครูขจิต วางแผนที่จะมาร่วมงานครบรอบฯ นี้รึเปล่าค่ะ  ถ้ามา พี่ขอเชิญมาร่วมแจม กับพี่ด้วยนะคะ

           ขอบคุณมากค่ะ

เรียนคุณหมอนนท์ ค่ะ

         คุณหมอ เป็นต้นแบบให้ดิฉัน ในหลาย ๆ เรื่องค่ะ ยิ่งได้เห็นคุณหมอทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ให้งานมากแค่ไหน มันเหมือนมีแรงส่ง ให้ดิฉัน ต้องพยายามทำให้ได้แบบคุณหมอ แม้เพียงสักเศษเสี้ยว ก็ยังดีค่ะ

           ด้วยความเคารพค่ะ

เรียน พี่เม่ย ค่ะ

         ก่อนที่ทุก ๆ ท่านจะเข้ามา ตัวเองพยายามแล้ว พยายามอีก ในการท่องชื่อจริงของทุก ๆ ท่าน  แต่พอถึงเวลา ตกม้าตายทุกที  มี 2 ท่าน เท่านั้น ที่แป๊ด จำชื่อจริงได้ คือ คุณเมตตา และคุณเที่ยง  เพราะสนิทกันมาก่อนที่จะมี gotoknow ค่ะ

         ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับความคิดเห็นที่พี่เม่ยเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เรียนคุณเอก คร้บ

          ขอบคุณมากครับที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเสมอ

             ถึงคุณเอกไม่แวะมา  เวลาพี่รู้สึกเหนื่อยล้า พี่ก็จะแอบไปแวะเวียน เก็บเกี่ยวความสุข จากบันทึกของคุณเอก เสมอ ๆ เลยครับ

เรียนพี่อึ่งอ้อบ

       ยินดีมากเลยค่ะ ที่สิ่งที่ตัวเองทำ จะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย ให้กับผู้อื่น

         ถึงแม้ว่าเราจะวิ่งคนเดียว  แต่อย่างน้อยถ้าเรามีผู้คนรอบข้างอยู่ด้วย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะว้าเหว่นะคะ  เพราะเมื่อถึงคราวเราเหนื่อย ก็จะมีคนคอยซับเหงื่อ คอยหาน้ำให้ดื่ม

          หรือเมื่อคราวเราหกล้ม ก็จะมีคอยพยุงเราให้ลุกขึ้นเดิน

          สู้กันต่อไปนะคะ

wandee_cha
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่แป๊ด

พี่แป๊ดจะจัดโครงการ การพัฒนาจิต ให้กลุ่มลูกจ้างประจำของคณะฯ  เป็นลักษณะแบบไหนคะพี่ ขอทราบรายละเอียดบ้างได้ไหมคะ เผื่อจะได้ความคิดดีๆ มาจัดให้กับที่คณะบ้างค่ะพี่

เขียนเมื่อ 

พี่แป๊ด อีกนิดค่ะ แล้วพี่เคยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มลูกจ้างประจำคณะพี่บ้างไหมคะ อยากได้คำแนะนำจากพี่ค่ะ

 • น้องวันดีค่ะ  พี่มีลูกจ้างประจำมากมายในหอพัก
 • ปีที่ผ่านมาพี่ได้จัดอบรมลูกจ้างประจำในหัวข้อ"การบริการที่เป็นเลิศ" ได้ผลดีนะ

เรียน คุณแผ่นดิน

    ดิฉันคิดว่า ดิฉันโชคดีกว่า คนที่รับผิดชอบงาน KM ท่านอื่น ๆ ตรงที่ดิฉันได้มีโอกาสรู้จัก gotoknow ก่อนที่จะมารับงานนี้  และได้รู้จักเพื่อนดี ๆ ใน gotoknow  ดังนั้น เมื่อถึงคราวที่ มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ทำ KM  ดิฉันจึงไม่ลังเลใจเลยค่ะ ที่จะเสนอตัวกับผู้บริหาร ในการขอทำงานชิ้นนี้  ด้วยตัวเองมีความสนใจเป็นทุนเดิม  และโดยนิสัยส่วนตัว ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้  และพร้อมที่จะแบ่งปัน ในสิ่งที่เรารู้ ให้ผู้อื่นรู้ด้วย  โดยไม่ปิดบังเลย

        ตอนนี้กำลังเร่งพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดกับพี่ ๆ ท่านอื่น ๆ ในที่ทำงานค่ะ

พี่อัมพร ค่ะ

   ขอบคุณคะสำหรับกำลังใจ  หลาย ๆ อย่างที่พี่ทำ หนูก็พยายามเลียนแบบอยู่นะคะ 

นู๋ดีค่ะ

        โครงการพัฒนาจิต ที่จะจัดให้กลุ่มลูกจ้าง หนะ พี่ได้แนวคิดมาจาก คุณเมตตา ค่ะ  แต่กว่าพี่จะตอบความเห็นนี้ นู๋ดี คงได้ข้อมูลจากคุณเมตตา เรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะ

        ส่วน การทำ KM ในกลุ่มของลูกจ้างนั้น  พี่เพิ่งได้ทราบข่าวจากพี่เม่ย ว่า ภาคพยาธิ- จะทำ KM ในกลุ่มลูกจ้าง  ลอง ลปรร. กับพี่เม่ย นะคะ  พี่เองก็สนใจเหมือนกัน

      ขอโทษนะคะ ทีตอบความเห็นช้า  เพิ่งได้มีโอกาสเข้าเน็ต ยาว ๆ ก็วันนี้แหละคะ

        มีอะไรปรึกษาทาง p2p กันก็ได้นะคะ เบอร์พี่ 8023  ยินดีให้คำแนะนำในทุกเรื่องค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • อยากไปครับ
 • แต่จำวันไม่ได้ว่าวันที่เท่าไร
 • แต่เราน่าจะพบกันก่อนที่บ้านครูบาใช่ไหมครับ
 • ขอบคุณครับผม