ผมรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นใครต่อใครมีความทุกข์ และคับข้องใจ  ทำอะไรได้บ้างก็อยากทำ  เพื่อให้โลกที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มีความผ่อนคลาย  ไม่เครียดครัด  ผู้คนยิ้มแย้มให้กัน  ด้วยมีเมตตาธรรมอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจกันทุกๆคน  โลก GotoKnow  ก็เช่นเดียวกันครับ ...

      ในคนหมู่มาก เป็นเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนความคิด และจริตให้สอดคล้องต้องกัน คงต้องใช้เวลา ใจเย็นและรอคอยได้  แต่ขณะที่รอคอยก็ควรช่วยกันคิดว่าจะทำให้บ้านนี้ ทั้งมีคุณค่า น่าอยู่ และมีความอบอุ่น ได้อย่างไรบ้าง
    จะมุ่งมั่นพัฒนาอะไรก็ทำกันเถอะครับ  แต่ อย่าลืมพัฒนาจิตใจตัวเอง ให้ทุกคนที่ล้วน คิดดี ทำดี  มีปัญญา  สามารถจัดการให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เกิดขึ้นได้จริง ใน Cyber World ที่ชื่อ GotoKnow แห่งนี้ครับ

     นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไปฝากต่อท้ายบันทึกชื่อ สมดุลของบันทึกแห่งประสบการณ์และบันทึกเพื่อความบันเทิง  ของ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ครับ