การทำหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ การทำงานในแต่ละองค์กรของคุณอำนวยการจัดการความรู้นั้น คงมีความยาก-ง่าย ที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นการทำหน้าที่ดังกล่าวได้ดีหาใช่ขึ้นอยู่กับตัวของคุณอำนวยที่ว่าเพียงส่วนเดียวไม่  ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลอีกมากมายที่มีทั้งเหมือนหรือต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม/บริบทขององค์กร

          ดังนั้น "คุณอำนวยการจัดการความรู้" ทั้งหลายมีสิ่งหนึ่งที่คงไม่ปฏิเสธว่าบางครั้งการทำหน้าที่ก็ราบรื่นและง่ายดาย  สร้างวงการ ลปรร.ได้ดี แต่ก็มีบางครั้งที่คิดว่าจะง่ายกลับยาก  มีข้อขัดข้องอยู่บ้างพอให้ได้เรียนรู้และปรับกระบวนการ  เมื่อพบข้อขัดข้องต่างๆ  อาจทำให้พวกเราท้อถอยหรือหมดกำลังใจ  ดังนั้นสิ่งอยากจะนำมา ลปรร. ในตอนที่ 10 นี้ (น่าจะเป็นตอนที่ 1 ด้วยซ้ำ) ก็คือ

          การ "ฝึกทำใจ" ครับ

         การฝึกทำใจนั้นมีหลากหลายมิติ  ที่คนปัญญาน้อยนิดอย่างผมจะพรรณาได้หมด แต่จะนำเสนอสิ่งที่พบเจอจากประสบการณ์ ดังนี้ครับ

  • ฝึกความอดทนครับ  การฝึกทำใจข้อแรกก็คือต้องเรียนรู้ถึงการฝึกตนให้มีความอดทน   รู้จักการรอคอย ไม่รีบเร่ง
  • ยอมรับในความหลากหลาย  ประเด็นนี้ต้องท่องไว้เลยนะครับ ไม่ว่าจะในองค์กร หรือในสังคมอื่นๆ ล้วนมีความหลากหลาย เพราะบางครั้งเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน (ต้องทำใจไว้ก่อน)
  • ทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ยาก-ง่ายแตกต่างกันไป
  • อย่าด่วนสรุปครับ  ข้อนี้สำคัญมากต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งดีแล้วค่อยสรุป
  • หากจะสรุป ก็ต้องสรุปตามสิ่งที่มันเป็นอยู่จริง  อย่าสรุปตามที่เราอยากให้มันเป็นครับ ข้อนี้ก็ต้องฝึกทำใจให้ได้อีกเช่นกัน
  • ฝึกทำใจยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง  ไม่ควรโทษคนอื่นควรฝึกมองตนเอง และยอมรับเพื่อปรับปรุงตนเอง
  • อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด...เราต้องฝึกทำใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ
  • ต้องฝึกใจให้ระลึกอยู่เสมอว่าเรายังไม่รู้ และจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมาก 
  • ฯลฯ ............................ ช่วยต่อเติมด้วยครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ อย่าลืมฝึกให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  21  ก.พ.  50