ทำดีเพื่อพ่อ

พ่อผมเสียชีวิตไปนานแล้วผมอยากให้พ่อไปดีอยู่บนสวรรค์  ผมได้ทำ  งานฮุก 31 ซึ่งเป็นงานที่ช่วยเหลือบาดเจ็บให้รอดพ้นความตาย หรือ

   ตายแล้วช่วยเก็บศพไปวัด  บุญกุศลนี้  ผมขอส่งไปให้พ่อที่อยู่   บน        สวรรค์  ได้รู้ว่า ลูกของพ่อเป็นเด็กดีช่วยเหลือส่วนรวม ช่วย     เหลือสังคมผมประพฤติเป็นคนดีแล้วนะพ่อทั้งหมดนี้ผมทำดีเพื่อพ่อ