วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550  นับเป็นโอกาสดี ที่ พวกเราชาวน่าน ได้รับโอกาสจาก พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอีกหลายตำแหน่งมาพวกกับพวกเรา เพื่อให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ โดยได้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดประชุม ช่วงบ่ายถึงเย็น ได้ สวท.น่าน ช่วยกระจายแห่งให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านได้รับรู้