ของฝากจาก...งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน...

ครูยักษ์
อย่าถนอมคำพูดที่มีค่า

พ่อแม่ทุกคน...มีความรักบุตรหลานอยู่แล้วเต็มล้นในหัวใจ...เขาเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของท่านก็ว่าได้   เป็นตุ๊กตาในฝัน...ที่ท่านอยากจะปั้น   อยากจะปรุงแต่ง   แต่งแต้มสีสันให้ดีที่สุด   สวยที่สุด   และงดงามที่สุด...แต่จะสามารถเป็นไปที่ท่านฝันหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละ...ต้นไม้จะงามมิได้ขึ้นขึ้นอยู่กับการได้น้ำได้ปุ๋ยเท่านั้น...ย่อมต้าองอาศัยความรัก   ทนุถนอม   ความเอาใจใส่ดูแลประกอบด้วย...ฉันใดก็ฉันนั้น...ลูกก็คือ   ตุ๊กตาที่มีชีวิต...ที่ท่านต้องปฏิบัติด้วย   ความรัก  ดูแล   เอาใจใส่ให้มากกว่าต้นไม้   มิใช่ให้แต่อุปกรณ์    อำนวยความสะดวกหรือปัจจัย  4   เท่านั้น...

   ท่านเคยเอ่ยวจี...ให้ลูกได้ยิน   ได้รับรู้หรือ...ท่านเคยแสดงท่าทีอะไรให้ลูกรับรู้หรือไม่ว่า...

     "ท่านรักและห่วงใยเขามากมายเพียงใด?   พูดหรือ   แสดงออกไปเถอะ...เพราะถ้าท่านคิดและรู้สึกอยู่เพียงในใจมันก็คงจะยังอยู่ในใจไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้ลูกได้รับรู้เลย...ซึ่งในวัยเช่นนี้ของเขาแล้ว...เป็นว้ยที่กำลังสับสนไม่แน่ใจ...และต้องการความมั่นใจอย่างยิ่งยวดว่า...พ่อแม่ที่เขารัก...รู้สึกและคิดต่อเขาเช่นไร ?   และพร้อมที่จะเข้าใจ   และให้อภัยเขาได้ไม๊ ?   มากแค่ไหน ?  

     อย่าถนอมคำพูดและท่าทีที่มีค่ามากที่สุดต่อบุตรหลานท่านเลยหรืออย่ารอ...

     เอาไว้เอ่ย   เมื่อเวลาสายไปเสียแล้ว...

   ตัวบุตรหลานที่น่ารักทั้งหลาย...ก็เช่นกัน...ถ่ายทอดคำพูด   ท่าทีที่แสดงถึงความรักที่มีต่อพ่อแม่ออกไปให้ท่านรับทราบเลย...อย่ามัวแต่สงวนท่าทีไว้ล่ะ...

แล้วท่านจะทราบว่า...ปัญหาทั้งหลายในโลกนี้จะถูกพังทลายลงด้วย   สายใยรัก   สายสัมพันธ์ที่ทานมีต่อกัน

มาตรการ   10   ประการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     ครู    ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องพึงจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้   เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้

     1.  ศึกษาสูตรคูณให้เข้าใจ   และหมั่นฝึกจนคล่อง

     2.  ฝึกคิดเลขในใจให้สม่ำเสมอ

     3.  อธิบายและแสดงขั้นตอนกระบวนการคิดในการแก้โจทย์ปัญหาได้

     4.  ทำแบบฝึกหัดด้วยความสามารถของตนเอง

     5.  สังเกตและบันทึกข้อมูลให้เป็นระบบและระเบียบ

     6.  หมั่นทบทวนความรู้พื้นฐานและความรู้เดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่

     7.  เข้าร่วมแข็งขันตอบปัญหาหรือเข้าค่ายคณิตศาสตร์เมื่อมีโอกาส

     8.  สร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากชีวิตประจำวันโดยผลัดกันถาม   ผลัดกันตอบกับกลุ่มเพื่อนๆ

     9.  ให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนคำตอบและวิธีการที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

     10.  หาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาข้อเดิมด้วยวิธีการอื่นๆที่หลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของครูยักษ์

คำสำคัญ (Tags)#ครูคณิต

หมายเลขบันทึก: 79853, เขียน: 21 Feb 2007 @ 13:09 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 05:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)