ฉันเริ่มการเป็น Case manager ในโรงพยาบาลชุมชน โดยถูกเลือกให้เป็น Case manager COPD โรคที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก หนึ่งในห้าอันดับ ค่าใช้จ่ายสูง มีการ re admitted มากที่สุด เป็นโรคที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆของโรงพยาบาล

แต่สำหรับฉันแล้ว ฉันรู้จักโรคนี้น้อยเหลือเกิน  ครั้งแรกที่รู้จักโรคนี้ ตอนที่เรียน รู้จักจากในตำรา ฝึกงานก็เจอบ้างเล็กน้อย จบพยาบาลก็ทำงานเป็นพยาบาลศัลยกรรมในโรงพยาบาลศูนย์มาตลอด เมื่อสองปีที่แล้ว ฉันย้ายมาที่นี่ โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง และเริ่มรู้จักกับโรคนี้มากขึ้น หลังจากวันที่ถูกเลือกให้เป็น case mnager COPD ฉันต้องเรียนรู้ หาข้อมูลเกี่ยวกับโรค COPD และหาจุดเริ่มต้นที่ตัวเองจะต้องทำงาน ในบทบาทของ case manager 

การเป็น case manager ในโรงพยาบาลชุมชนไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆเหมือนในโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลศูนย์ ที่มีการวางระบบไว้แล้ว  ที่นี่ เริ่มนำระบบcase management มาใช้เป็นครั้งแรก ฉันกับน้อง case manager อีกคน และทีมPCT ต้องศึกษาระบบงาน และบริบทของโรคในโรงพยาบาล ซึ่งกว่าจะเริ่มก้าวได้ ก็เหนื่อยเหมือนกัน

หลังจากทำโครงการทดลองได้ 6 เดือน อาจารย์นวลขนิษฐ์ จากสำนักการพยาบาลมาเยี่ยมระบบงานcase management ที่โรงพยาบาล สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้ให้ข้อคิดกับเราก็คือ ."คนที่จะเป็น case manager เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับงานนั้น งานจึงจะประสบผลสำเร็จได้ง่าย"  ฉันนึกถึงตัวเอง สำหรับฉันแล้ว COPD เป็นโรคที่ฉันไม่ได้เชี่ยวชาญ ไม่มีประสบการณ์กับมันมาก่อน แต่ฉันก็ก้าวมาสู่เส้นทางสายนี้แล้ว ฉันรักในสิ่งที่ฉันทำ  แต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่รัก ก้าวของฉันอาจไม่มั่นคง  แต่ฉันก็บอกตัวเองว่าจะพยายาม

จนถึงวันนี้ ฉันทำหน้าที่ case manager COPD มานาน ปีครึ่งแล้ว ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้ฉันรู้ว่า ถึงแม้ก้าวที่ฉันเริ่มจะยุ่งยาก แต่ก็ไม่ยากเลยถ้าหากเราจะก้าวอย่างมั่นคง