เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณจีรกาญจน์ เต็มพรสิน หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ เชิญหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ช่วยของแต่ละงานนั้นๆ เพื่ออบรมเกี่ยวกับฐาน TOR ออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนมีความสะดวกในการกรอกภาระงานของตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งในโปรแกรมจะทำการคำนวณค่าภาระงานให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลอีกต่อไป และสะดวกในการทำเพราะมีแบบฟอร์มทำไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนในการทำ TOR แต่ละครั้งจะใช้เวลาคำนวณและเสียเวลากรอกข้อมูลมาก ต่อไป โปรแกรม TOR ออนไลน์นี้ มีประโยชน์ในการใช้งานมากในสำนัก ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฝึกลงฐานข้อมูลทุกกลุ่มงานในสำนักเข้าไปกรอกข้อมูลของตัวเองได้ แต่จะดูได้เฉพาะในกลุ่มงานตัวเองเท่านั้น โดยมี ล็อคอินของตัวเองทุกคน