ครั้งก่อนได้เล่าว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ 3 แบบ และ ความรู้สึกตัวแบบธรรมชาติ เป็นความรู้สึกตัวที่เหมาะในการทำให้เกิดปัญญา เพราะทำให้ จิตฉับไว ในการระลึกรู้ ตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏ (มีสติ) จิตจะมั่นคงไม่ถูกอารมณ์ใดๆมาบงการ (มีสมาธิ) จิตจะรู้ตัว เห็นการเกิดดับ ตามเหตุและปัจจัย ไปต่อหน้าต่อตา(มีปัญญา) ถ้าอยากทราบว่าขณะนี้เรามีความรู้สึกแบบธรรมชาติหรือไม่ ให้ระลึกรู้อยู่เนืองๆว่ามีอาการเหล่านี้ปรากฏอยู่บ้างหรือไม่...

  1. อยาก ตั้งใจ เฝ้าดู จดจ้อง เพ่ง จงใจ ที่จะรู้กาย - รู้ใจ (ชอบไหว้ครู ตั้งท่า จัดฉาก....)
  2. กำกับ ควบคุม บงการ ในสิ่งที่ชอบและชัง (ขาดความเป็นกลาง)
  3. จมแช่ ส่งออกไปตาม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ความคิด ที่ปรากฏ ( วิ่งตาม คลอเคลีย คลุกคลีไปกับอารมณ์)

 ถ้ายังพบอาการที่กล่าวข้างต้นแสดงว่ายังเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่ธรรมชาติอยู่ครับ...