พบกันอีกครั้งกับการได้มีโอกาสไปดูงานKMของโรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับความกรุณาจาก ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะกรรมการจัดการความรู้ คุณน้อย และคุณอ้อย ที่กรุณาตอบคำถามพร้อมให้ข้อมูลอันทรงคุณค่ากับชาวสำนัก ต้องขอบคุณไว้ณ โอกาสนี้ค่ะ

             จากการฟังคำบรรยายที่ทางศิริราชได้กรุณากับห้องสมุดได้อธิบายถึงเรื่องของkm และการสร้างชุมชนขึ้นในศิริราช ซึ่งเขาได้มีการขึ้นทะเบียนชุมชน และให้ใครก็ได้ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใดสามารถถสมัครเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นได้ เขาใช้การสร้างชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างKM ของศิริราช มีผู้จัดการด้านการจัดการความรู้เพียง 4 ท่าน และมีคณะที่เป็นทีมงานของ ดร.ยุวดี บางส่วนที่มาช่วยกันในการสร้างKMได้อย่างเข้มแข็ง ในกลุ่มประชากรของศิริราชหมื่นกว่าคน นับเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากอย่างน่าศึกษาอย่างยิ่ง ความน่าสนใจอยู่ที่ว่า ประชากรของศิริราชมากมายขนาดนั้นเขาทำได้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

               ความสำเร็จของงานศิริราชครั้งนี้สร้างชื่อเสียงให้กับศิริราชมาก หลายหน่วยงานต่างเข้าไปดูงาน เขาบอกว่าทีมงานต้องมีความขยัน กระตุ้นคนให้ทำตลอดเวลา และเทคนิคของการสร้างแรงจูงใจของศิริราชคือการให้รางวัลเป็นตัวเงินซึ่งดูจะแย้งกับความเห็นจากที่เคยเข้าไปฟังการทำKMของworld bank และหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่เขาบอกว่า การให้รางวัลจะทำให้กิจกรรมไม่ยั่งยื่น แต่การสร้างความภาคภูมิใจต่างหากที่ทำให้คนในองค์กรทำkmอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สร้างถังของความรู้เฉพาะด้านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

                 วิธีปฏิบัติเขาให้ความสำคัญกับ คุณอำนวย(facilator)มาก เมื่อมาย้อนดูการทำKMของสำนักหอสมุด ก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์ในการทำkmของเราเองเกิดจากการไม่มีคุณอำนวยในกลุ่มคณะกรรมการและคุณอำนวยในกลุ่มที่จัดทำหรือถ้าจะขอตั้งว่าเป็นกลุ่มชุมชน book deliveryไปก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น เราไม่ได้ควบคุมการทำเพราะด้วยควมรู้ในเรื่องนี้มีไม่พอ แต่จากการไปดูงานครั้งนี้คงจะใช้ความรู้ที่ได้จากศิริราชในครั้งนี้มาปรับแก้ในเรื่องนี้เป็นอันดับแรก

                 อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เขี่ยนคิดเอง เราน่าจะเอาตัววิสัยทัศน์ตั้งก่อน วิสัยทัศน์เราคือองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านบริการ เอาเฉพาะประเด็นนี้ก่อน จริงๆแล้ววิสัยทัศน์ยาวกว่านี้นะ แล้วต้องมาคิดหัวข้อว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิด้านบริการให้ได้แล้วมาทำkm กัน เสร็จแล้วควรตั้งcopหรือชุมชนของงานต่างๆในประเด็นที่ทำให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศให้ได้ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้นมา ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ คิดเองนะ

                 ศิริราชบอกว่าเรื่อง ขบวนการ ต้องศึกษา วิเคราะห์ลูกค้าในที่นี้ผู้ใช้บริการคือลูกค้าของห้องสมุดด้วยเพื่อที่จะเอาความรู้ของลูกค้ามาสร้างKM เราให้ตรงตามความต้องการให้มากที่สุด หากทำได้สงสัยคราวนี้คงถูกติหนิจากผู้ใช้น้อยลง มีสัมพันธไมตรีกันมากขึ้นค่ะ

                 ตอนนี้รอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำkmของเราใหม่หากมีปัญหาอีกคงต้องปรึกษาศิริราชให้ช่วยค่ะ

 ใครมีอะไรเขียนมาคุยกันบ้างนะคะ

ตุ๊ก(สุกัญญา)