ทำไมต้องกลัวภาษาอังกฤษเคยถามตนเองตลอดเมื่อได้รับผิดชอบต้องสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1 -3 พอดีดิฉันเป็นคนชอบภาษาอังกฤษแต่ไม่มีความมั่นใจในการพูด การออกเสียง การใช้ประโยคเจอฝรั่งที่ไหนก็พยายามยิ้มให้ ใจจริงอยากจะพูดออกมาทักทายไม่กล้าเพราะกลัวผิด  แต่เมื่อเข้ามารับการอบรมภาษาอังกฤษไม่ว่าที่ไหนดิฉันก็ไป และชอบซื้อหนังสื่อเกี่ยวกับการสนทนาต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และหนังสื่อพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย และไทย - อังกฤษนำมาอ่านศึกษาด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ บางทีก็จะถามเพื่อนที่จบเอกภาษาอังกฤษ เป็นพี่เลี้ยงให้ ตอนนี้ดิฉันไม่กล้วภาษาอังกฤษแล้วค่ะเพราะยิ่งได้ศึกษาและได้พูด และนำไปใช้บ่อยๆ เกิดความมั่นใจ กล้าพูด ฝึกพูดตนเองกับหน้ากระจก และแสดงท่าทาง ก็สนุกดีนะคะ ตั้งแต่นั้นมาดิฉันไม่กลัวฝรั่งเลย ขอบอกนะคะดิฉันจบเอกการประถมมาคะ