ความประทับใจที่เอาเด็กนักเรียนไปแข่งพูดภาษาอังกฤษ ที่สพท.แม่ฮ่องสอน แล้วเด็กได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยมา วิธีการฝึกซ้อมก็คือให้เด็กท่องศัพท์มาวันละ 5 ตัวและฝึกพูดเป็นประโยค จากประโยคที่ง่ายๆไปหายาก ใช้วิธีการสอนแบบเด็กค้นคว้าคำศัพท์จากในหนังสือและพจนานุกรมภาพ และตอนใกล้จะไปแข่งก็ให้เด็กเขียนเรียงความเป็นภาษาไทยก่อนแล้วครูช่วยให้นักเรียนแต่งประโยคร่วมกับครู ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทที่เขาจะนำไปแข่งขันมายิ่งขึ้น