วันที่ผ่านพ้นมา

 วันที่ผ่านพ้นมา ไม่ได้รอชะตา และ ฟ้าดิน

เพื่อน

 อยากจะเล่า เรื่องการทำงาน เพื่อนแท้ และ คนร่วมงาน 

 เราทำงานเพื่อทำงาน ไม่ได้ทำงานเพื่ออะไร หรือ ทำงาน เพื่อใคร

 ทำไป ย่อมรู้ว่าใครเป็นใคร

 ได้ เพื่อนแท้ หรือ ได้คบกัน เพียง แค่คนร่วมงาน

 ทำงาน เรา ได้ทั้งเพื่อนแท้ ที่รู้ใจ นับว่ากำไรชีวิต ที่มีมิตรที่ดี พร้อมพลีสร้างสรรค์ รวมพลังพัฒนาให้ก้าวไกล

 ทำงานกับ เพียง แค่คนร่วมงาน หนทางย่อมมืดมน สร้างสรรค์ นิมิตรเป้าหมายสาหัส

 ขออำนวยพรให้ "มิตรแท้ เพื่อนแท้ แน่วแน่ สร้างสรรค์ รวมพลังสร้าง องตฃค์การเรียนรู้ กู่สร้างสรรค์ต่อไป ขอเป็นกำลังใจ ให้ก้าวไกล รวมใจร่วมพัฒนา"

JJ2007