ค้นหาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) สู่การทำ CQI

  ติดต่อ

  ใช้คำถาม “ทำไม” ไล่ไปเรื่อย ๆ / ใช้วิธีจัดระบบด้วย Relation Diagram  
     ค้นหาสาเหตุรากเหง้า  (Root  Cause)    คือ  ความพยายามที่จะหาสาเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหาจริง ๆ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยื่น  การกระโดดไปสู่การแก้ปัญหาโดยไม่เข้าใจรากเหง้าของปัญหามักจะนำไปสู่การสูญเสียเวลาและทรัพยากร  ผู้ที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ดีที่สุดคือผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับปัญหาโดยตรง ซึ่งควรได้รับเชื้อเชิญเข้ามามีส่วนร่วมด้วย      การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าอาจทำได้  2  วิธีคือ 1.         ใช้คำถาม  ทำไม  ไล่ไปเรื่อย ๆ    วิธีนี้เหมาะสำหรับสาเหตุของปัญหาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจลักษณะของการเกิดปัญหาดี  เช่น  สาเหตุของเปลไม่พอ  (ทำไมเปลไม่พอ) เพราะเปลชำรุด,  (ทำไมเปลชำรุด)  เพราะขาดการบำรุงรักษา,(ทำไมขาดการบำรุงรักษา)  เพราะไม่มีแผนบำรุงรักษา  ดังนั้นสาเหตุรากเหง้าอันหนึ่งของการที่เปลไม่พอ  คือการไม่มีแผนบำรุงรักษา    มีข้อควรระวังถ้าหากไล่ไปถึงสาเหตุที่จะเป็นการกล่าวโทษตัวบุคคลแล้วควรหยุดไว้ที่ตรงนั้นเพราะการไล่ต่อไปจะไม่เกิดประโยชน์ 2.         ใช้วิธีจัดระบบด้วย  Relation  Diagram

    เป็นวิธีตรวจสอบความสัมพันธ์ของสาเหตุต่าง ๆ ทุกคู่  วิธีนี้เหมาะสำหรับสาเหตุที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมหรือมีความเกี่ยวโยงกันสูง

    ในกระบวนการค้นหาปัญหาของหน่วยงานเพื่อมาทำ  CQI  ในครั้งนี้ของข้าพเจ้า  ทุกคนในทีมงานต้องเข้ามามี่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ปัญหาที่แท้จริง  แล้วหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัญหาการทำ CQI

หมายเลขบันทึก: 77630, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 14:06:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

สวัสดีครับ หลังจากผมได้อ่านเกี่ยววิธีการทำ CQI ของพี่แล้วรู้สึกดีและสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับที่ทำงานของผม กระบวนการ CQI จนกระทั่งการทำ RCA ยังอ่อนมาก ยังต้องได้รับการฝึกฝนอีกเยอะครับ ยังไงรบกวนพี่ช่วยด้วยนะครับ