UKM9

 เปิด คือ ปิด ปิด คือ เปิด บรรเจิดสร้างสรรค์ UKM9

 UKM9

เรื่องราวชาวอุดม สั่งสมปัญญา พัฒนาก้าวไกล

UKM9

นับเป็นการเสวนาที่ยาวนานที่ชาวเครือข่ายการจัดการความรู้ชาวมหาวิทยาลัยมาอยู่รวมกันในจังหวัดขอนแก่น 

UKM9

 ตั้งแต่วันที่ ๗ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ การเสวนาปิดไปโดยสมบูรณ์ สิ่งที่ได้เพิ่มพูน คือ

UKM9

 ประสบการณ์ ความประทับใจ เครือข่าย การเรียนรู้จากเพื่อนๆชาวอุดมศึกษา ที่ร่วมกันสร้างองค์การเรียนรู้ คู่ความพอเพียง เรียงร้อยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เพื่อไทยได้พัฒนา

UKM9

  ปิด คือ เปิด เปิดความรู้ ร่วมกันกู่ เรียน เพิ่มความฉลาดให้ลึก ให้กว้าง สร้างสรรค์ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 UKM9

ไม่ปิดบังความรู้ดีดี พร้อมจะพลีให้พัฒนา นับต่อนี้ไปหากพวกเรารวมใจเป็นหนึ่งไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน การพัฒนาอย่างก้าวไกล ชาวไทยและสังคมต้องชื่นชมกับสิ่งที่พวกเราได้ทำ

UKM9

ขอเพียงได้รวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์ ทุกคืน วัน ทำต่อเนื่อง รวมเพื่อนๆสร้างเครือข่าย อย่าแหนงหน่าย คลางแคลงใจ

UKM9

 "นำการจัดการความรู้ กู่พัฒนา ลปรร สร้างสานงานวิจัย รวมพลัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระทำกันเป็นทีม ดรีมทีมเพื่อไทย"

UKM9

 ขอบพระคุณเพื่อนชาว UKM และ ชาวมอดินแดง ทุกท่าน ผู้ร่วมสร้างสรรค์ ขอร่วม รวมพลัง พัฒนาต่อ ให้ก้าวไกล

JJ2007