ได้ยินแต่คนพูดคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง   บอกตามตรง เป็นกระแสที่ฟีเวอร์ในช่วงนี้

             ตอนเช้าอาบน้ำ ใจก็มาคิดถึงเรื่องพอเพียง  คำว่าพอเพียงนี้ต้องเริ่มจากการพัฒนาที่ใจคนขึ้นมาเลย โดยเฉพาะหน่วยงานราชการหลาย ๆ แห่ง ที่ต้องพัฒนาในตัวผู้นำโครงการต่าง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น  ได้งบประมาณมา 100,000  บาท  จริง ๆ ก็ใช้ไม่หมด แต่ทำไมต้องแอบใส่ในโครงการต่าง หรือเขียนเกินความเป็นจริง  แม้แต่การทำเพื่อโครงการตามกระแสก็ตาม ให้มันครบ 100,000  บาท

           ตราบใดที่คนเรายังไม่รู้จักพอดี พอควร พออิ่ม พอประมาณ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม  ก็จะไม่เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี  ยากที่จะทำให้ชาวต่างชาติมาเข้าใจได้ 

10 ปากว่า ไม่เท่าตาเห็น 10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ  10 มือคลำก็ไม่เท่าการกระทำ สำคัญต้องกระทำโดยใช้หลักเหตุผลและคุณธรรมในใจที่มาจากจิตใต้สำนึกที่ดีด้วย

เขียนอย่างใจคิด อาจจะผิดโปรดชี้แนะจะขอบคุณมา