มากันเร็วๆ ค่ะ รีบมาดูกันหน่อยค่ะ ใครโดน blog tag กันไปบ้างแล้วในการเล่นเกมส์ blog tag เกมส์มันส์ทะลายกำแพงนำ้แข็ง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง bloggers ใน GotoKnow นะค่ะ 


</div><div>ส่วน กติกาการเล่น กดเข้าไปดูกันเลยนะค่ะ <div>
</div><div>ใครโดน blog tag บ้าง</div><div>
</div><div style="text-align: left; background-color: #ffff00"> http://gotoknow.org/post/tag/tag </div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">แล้วดูที่ ป้าย (คำหลัก) ว่ามีชื่อใครอยู่บ้างนะค่ะ คนไหนมีชื่ออยู่แสดงว่ามีสมาชิกสนใจ อยากรู้จัก อยากให้เล่นเกมส์ blog tag นะค่ะ</div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">ป้าย (คำหลัก): blogger   PAN   ตั้งปณิธานวัฒน์   อนุศักดิ์   สุวรรณมณี   ปริฉัตร   ศรีสวัสดิ์   วิรงค์รอง   ศรุติพรหม   วิภัทร   รัตนะ   อิทธิเดช   tag </div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">ป้าย (คำหลัก): Blog   tag   อ.beeman   คุณปวีณา   คุณภูคา   อ.จันทรัตน์   คุณแกบ(สคส) </div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">ป้าย (คำหลัก): Blog   tag   ความลับ   ครูบาสุทธินันท์   อาจารย์วรภัทร์   พี่สมพร   พี่บอย   อุ   อุไรวรรณ </div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">ป้าย (คำหลัก): Blog   tag   blog_tag   ครูใหม่   สุธี   เพื่อนร่วมทาง   คุณติ๋ว   copdmfaci </div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">ป้าย (คำหลัก): ศิริ   is   เพื่อนร่วมทาง   Panich   Prof.Vicharn   Blog   tag   ขจิต   ฝอยทอง </div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">เป็นต้น นะค่ะ</div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">
</div><div style="text-align: left">
</div></div>