4Ms กับการบริหารองค์การ

  ติดต่อ

  "องค์กรที่มีคนดีจะมีจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาต่อองค์กร มิใช่เพียงมีจิตสำนึกแค่ปัจจัยสี่เท่านั้น"  

คน  เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งขององค์กร การที่องค์กรจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต้องอาศัย คนคิดคนจัดการทั้งสิ้น แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ประกอบด้วย 4 Ms (Man, Money, Material, Management) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าของคนในองค์กร กระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบขึ้นมาอีก 3 Ms (Method, Machine, Media)

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มอีกกี่องค์ประกอบ (M) ก็ตาม แต่ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ให้ความสำคัญยังคงเป็น คน เพราะเชื่อว่าถ้าคนในองค์กรใดไม่ดี ไม่มีคุณภาพแล้ว แม้จะมีเงินทุน วัสดุอุปกรณ์มากมายเพียงใด ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ในที่สุดองค์กรก็อาจล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางกลับกัน ถ้าองค์กรมีคนดี มีคุณภาพ ถึงแม้จะมีเงินทุนไม่มาก เครื่องมือไม่พร้อม องค์กรก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อีก เช่น บุคลากรรู้จักประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาต่อองค์กร มิใช่เพียงมีจิตสำนึกแค่ปัจจัยสี่เท่านั้น หรือปล่อยชีวิตการทำงานไปวันๆ พฤติกรรมเช่นนี้คอยกัดกร่อนองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

หมายเลขบันทึก: 75234, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 02:04:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #msu#การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#card#msukm#msu-km#ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม#สคส.2007

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ต้องมีวางเป้าหมาย แผนที่สำหรับเดิน เครื่องมือที่จะพาไป ไม่อย่างนั้นอาจจะหลงทาง หรือไปถึงที่หมายช้าครับ และก็เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่ว่า "ต้องมีคนขับที่ชำนาญทาง