การสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการชมละคร

pps-sci
การสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการชมละคร   การจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่ได้ความรู้และคุณภาพคือการจัดให้นักเรียนเข้าชมการแสดงละคร ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้บริษัท   ยูอาร์ซี(ประเทศไทย)มาการแสดงละคร เรื่องสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าชมในวันที่ 8  ธันวาคม  2549  เวลา 10.30 11.30 น. และ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  เข้าชมในวันที่ 12  มกราคม   2550  เวลา 13.30 14.30 น. สรุปเนื้อหาที่นักเรียนได้รับคือการแสดงกิจกรรมที่นำเสนอมี 3 กิจกรรม  คือกิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ  การทิ้งขยะลงถังขยะมี 4 สี ถังขยะสีส้มสำหรับขยะที่มีพิษ(ขยะอันตราย)ก่อนทิ้งต้องใส่ถุงมัดให้แน่น เช่น หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  เป็นต้น ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับขยะที่ย่อยสลายยาก เช่นกล่องโฟม  เศษผ้า  ถุงพลาสติก เป็นต้น ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะย่อยสลายง่าย เช่นเปลือกผลไม้   เศษผัก เป็นต้น  ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะที่กลับมาใช้ใหม่ได้อีก (รีไซเคิล) เช่นกระดาษ ถุงเท้า เป็นต้นกิจกรรมที่ 2 การแสดงละคร เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ฟันโอ) ตัวดำเนินเรื่องมี 3 ตัวคือ JILL  JACK    และปีศาลขยะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทิ้งขยะไม่เป็นทีทำให้บ้านเมืองสกปรก   และถ้าไม่แยกขยะจะไม่เห็นคุณค่าของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก กิจกรรมที่ 3 การเล่นเกมการแยกขยะ เป็นบทสรุป นักเรียนให้ความสนใจดีมาก  ทุกคนแยกขยะได้ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 75233, เขียน: 30 Jan 2007 @ 10:25 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 23:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)