GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์                 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ในวันที่  1  กรกฏาคม  2549  เวลา 08.00 16.00 น.    ห้องประชุมอาคารรัชดาภิเษกสมโภช  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เป็นการอบรมที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเข้าสู่โครงงานวิทยาศาสตร์  ผู้ให้การอบรมคือคณะวิทยากรจาก สสวท.   เป็นการอบรมที่เข้าใจง่าย  ปฏิบัติได้ถูกต้อง อุปกรณ์ที่ใช้หาง่ายไม่ต้องหาซื้อ  ตรงกับเนื้อหาที่ใช้สอนในช่วงชั้นที่ 1  การสอนที่ให้เด็กทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง คือการเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนมีหลากหลายชนิด เช่นมีด้าย  ถุงพลาสติก เศษผ้า  ดินน้ำมัน ฯลฯ  ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าสามารถนำอะไรได้บ้าง สิ่งที่ทำได้นั้นใช้ทำอะไร  ได้ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้อย่างสนุกสนานและสามารถนำไปปฏิบัติการสอนกับนักเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75231
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)