การอบรมแนวการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข

pps-sci
การอบรมแนวการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ดี  เก่ง  มีสุข                 การอบมแนวการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ดี  เก่ง  มีสุข  ในวันที่  8 9 กรกฏาคม 2549  เวลา 08.00 16.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)วิทยากรคือ อาจารย์ไพเราะ   พุ่มมั่น  ศึกษาธิการ 9 ความรู้ที่ได้รับโดยสรุปดังนี้                การทำผลงานจะได้ผลคือการทำงานเป็นทีม เมื่อมีอะไรจะได้ปรึกษากัน งานที่ทำจะต้องเป็นงานการสอนของเราที่ปฏิบัติกับนักเรียน ผลงานของนักเรียนของเรา  งานวิจัยในชั้นเรียน ควรทำหลาย ๆ เรื่อง หลากหลายวิธีการ ก่อนทำจะต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร  เนื้อหา  ฯลฯ  เมื่อทำเสร็จแล้วควรมีการนำเสนอ  ประเมินทุกรูปแบบทุกกิจกรรม  สิ่งที่สำคัญคือการมีเวทีแลกเปลี่นเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมสัมมนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 75232, เขียน: 30 Jan 2007 @ 10:23 (), แก้ไข: 22 Mar 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)