ในขณะที่ผมกำลังนั่งเขียนบันทึกนี้  ก็คงเป็นช่วงเวลาที่ชาวอนุกรรมการ KM   ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำลังจัดประชุม KM workshop ....

ก่อนหน้าที่ผมจะออกเดินทางมายัง มศว องครักษ์ไม่นานนัก  ผมเคยได้รับเกียรติชักชวนสายตรงทางโทรศัพท์จากท่านอาจารย์แพนด้าให้เข้าไปช่วยงานครั้งนี้ด้วย...โดยเข้าใจว่าจะต้องรับผิดชอบเรื่องพิธีการ หรือการเป็น พิธีกรนั่นเอง...

อารมณ์หนึ่งผมก็ดีใจที่เวทีแห่งความรู้นั้นได้เปิดรับผมเข้าไปมีตัวตนในทีมงานของมหาวิทยาลัย  แต่อีกอารมณ์หนึ่งก็หวิวหวั่นไม่ใช่น้อย  เพราะการเป็นพิธีกรก็คงไม่ใช่ว่าใคร หรือใครก็เป็นกันได้....

ผมใหม่ต่อการจัดการความรู้...ใหม่ต่อการรู้จักมักคุ้นของชาว KM มมส ใหม่และแปลกหน้าสำหรับชาว KM ทั้งหลาย...และถ้าผมได้ทำหน้าที่ตรงนั้น   ผมคงต้องทำการบ้านมากกว่าทุกครั้งและทุกงาน.....

จนแล้วจนรอดผมก็ไม่สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศแห่งการจัดการความรู้ในเวทีตรงนั้นได้...  เพียงเพราะความรับผิดชอบที่มีต่อหน้าที่ด้านกีฬาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

.....

ผมยอมรับโดยดุษฎีว่า "เสียดาย"  โอกาสในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาก...  มาก  !  และมากมายก่ายกอง ! เป็นไหน ๆ

เสียดาย   เพราะนั่นคือเวทีแรกอย่างเป็นทางการของผมที่ควรจะมีโอกาสได้อยู่ในเวทีแห่งการจัดการความรู้แบบ "ตัวเป็นๆ "

เสียดาย  ที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสตัวตนและบรรยากาศจริงในการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เสียดาย ที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้าพันธมิตร หรือกัลยาณมิตรที่ผมไม่เคยได้พบหน้าและรู้จัก (ตัวตนเป็นๆ)  ของท่านทั้งหลาย  ...หากแต่ตลอดระยะเวลาร่วมไม่ถึงสองเดือน  ผมเพียงแต่ได้รู้จักและลึกซึ้งในมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของท่านทั้งหลายผ่าน blog  เท่านั้นเอง

...

ยอมรับครับ....เสียดายในโอกาสอันดีแห่งการประชุม KM ครั้งนี้มาก

เสียดาย  แต่ไม่เสียใจ เพราะเชื่อว่า  โอกาสหรือเวทีเดียวกันนี้จะยังมีขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน...ไม่ว่าที่ไหนสักแห่ง....

เสียดาย  แต่ไม่เสียใจ  เพราะเชื่อมั่นว่า  ทุกสิ่งอย่างที่ก่อเกิดและดำเนินไปในการประชุมครั้งนี้  จะถูกบันทึกและสื่อสารผ่าน blog  ในอีกไม่ช้า...

โลกแห่งการเรียนรู้กว้างใหญ่ไร้พรมแดน  และวันเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ไร้ซึ่งอาณาจักรแห่งเวลา

และผมก็จะรอเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากเวทีนั้นแทน.. !