ทำKM อย่างไรไปให้ถึง LO

  ถอดสดๆ บทเรียนจาก อาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า ผู้ประเมิน สคส ประเด็นแรกที่ท่านกล่าวถึงคือ การทำ Format KM กับ Natural KM

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

 Format KM คือ การที่เราทำ KM โดยการโดนบังคับ หน่วยเหนือสั่งมา

 Natural KM คือ ทำด้วยใจ ทำสบายๆ ทำตามบริบท ทำด้วยความปิติ ต้องการพัฒนา ทำด้วยหลักธรรมขั้นสูง คือ

 SATI แปลเป็นไทย คือ ต้องใช้ "สติ"

KM to LO ที่ มมส

 ก่อนจะเกิด Learning Organization ต้องเกิด

 Learning Family

 Learning Community

 Learning Society

 บันทึกย่อก่อนสอน

วิชาชั้นสูงที่ต่อจาก LO  คือ KHUNE = กึ๋น = Sensing

JJ2007