เชิญชวนชาวคณะวิทยาศาสตร์มาเล่าสู่กันฟัง  มีใครบ้างจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสัมมนาที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้บ้าง เสนอมาเลยนะค่ะ  ว่าได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง