การเขียนโปรแกรม reset การทำงานของ CUPS เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

<?
exec("sudo /usr/bin/cancel -a"); //ยกเลิกคิวงานพิมพ์ทั้งหมด
exec("sudo /usr/bin/cupsenable itzone01");//สั่งให้เครื่งพิมพ์ itzone01 ทำงาน
//ใน gentoo จะไม่มีแฟ้ม cupsenable ต้องไป Download มาจาก cups.org
$i=0;
while($data[$i]){
echo$data[$i++]."<br>";
}

exec("sudo /etc/init.d/cups restart",$data,$return);//restart service cups
$i=0;
while($data[$i]){
echo$data[$i++]."<br>";
}
?>

แก้ไขแฟ้ม sudo ดังนั้น
สำหรับ fedora และ gentoo อยู่ที่ /etc/sudoers
เพิ่ม
apache ALL= NOPASSWD:/usr/bin/cancel
apache ALL= NOPASSWD:/usr/bin/cups
apache ALL= NOPASSWD:/usr/bin/cupsenable

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน programmer programmer programmer

คำสำคัญ (Tags)#linux#php#cups

หมายเลขบันทึก: 73880, เขียน: 23 Jan 2007 @ 09:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)