• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การเขียนโปรแกรม reset การทำงานของ CUPS เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน

<?
exec("sudo /usr/bin/cancel -a"); //ยกเลิกคิวงานพิมพ์ทั้งหมด
exec("sudo /usr/bin/cupsenable itzone01");//สั่งให้เครื่งพิมพ์ itzone01 ทำงาน
//ใน gentoo จะไม่มีแฟ้ม cupsenable ต้องไป Download มาจาก cups.org
$i=0;
while($data[$i]){
echo$data[$i++]."<br>";
}

exec("sudo /etc/init.d/cups restart",$data,$return);//restart service cups
$i=0;
while($data[$i]){
echo$data[$i++]."<br>";
}
?>

แก้ไขแฟ้ม sudo ดังนั้น
สำหรับ fedora และ gentoo อยู่ที่ /etc/sudoers
เพิ่ม
apache ALL= NOPASSWD:/usr/bin/cancel
apache ALL= NOPASSWD:/usr/bin/cups
apache ALL= NOPASSWD:/usr/bin/cupsenable

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): linux php cups 
  หมายเลขบันทึก: 73880
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)