วันนี้เวลา 13.30 -15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มาเยี่ยมเยือนศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ และฉายวิดิทัศน์ เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน KM ที่ได้ดำเนินการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำ KM ทั้งข้อคิดเห็น ประสบการณ์ แนวทางการทำ KM ในหน่วยงาน

ก่อนกลับได้พูดคุยกับ อ.ลูกหว้า ซึ่งเป็นชาว blog ที่ได้ร่วม ลปรร กันมาใน blog ระยะหนึ่งแต่ยังไม่เคยพบหน้า เมื่อพบเราก็พูดคุยกันได้อย่างเป็นกันเอง.......แอบมีเมาท์...เมื่อวาน อ.ลูกหว้า ไปดูงานด้าน QA ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้พบกับคุณ Mr. Kamphanat Archa (Jack) ที่ มมส ด้วย....อ.ลูกหว้าแอบกระซิบว่า หล่อมากกกก ........ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Gotoknow ค่ะ