ประชาพิจารณ์เปิด มหาวิทยาลัยชีวิต ม.ราชภัฏภูเก็ตและ สสวช ณ จังหวัดตรัง

องค์กรท้องถิ่นจังหวัดตรังและกระบี่ เตรียมเปิด "มหาวิทยาลัยชีวิต ศศ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

            ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดย มูลนิธิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดตรังและกระบี่ ได้มีองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมพอสมควร  ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.เสรี  พงศ์พิศ และอธิการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และผู้เข้าร่วมจากจังหวัดพังงา

             นครศรีธรรมราช ได้ส่งผู้เข้าร่วม ในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ศศ.บ.,ศศ.ม. สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  คือ  อ.เบญจรัตน์  ศรีเทพ อ.สุนันท์  คิดใจเดียวและ อ.สวัสดิ์  สมัครพงศ์ ผอ.ป.โท. กับนักศึกษา ป.ตรี จำนวน ๔ คน ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้  คุณสมจิตร  ชาติสุวรรณ แสดงความคิดเห็นว่า"บรรยากาศการเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แลกๆก็ยังตัวกันไม่ได้ต่างก็สวมหัวโขนผู้นำขาดการเป็นกันเอง และพอเทอมที่ ๒ เริ่มเข้าใจการทำงานรวมกล่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วางใจกันมากขึ้นแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็กล้าเปิดเผยมากขึ้นและต้องการเห็นการพัฒนาล่มน้ำปากพนังอย่างมีทิศทาง"ผู้นำมีวิสัยทัศน์" คุณพิชัย ไกรวงศ์ เสนอว่า"เราใช้ทรัพยากรอย่างผิดทางมานาน ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มาเรียนม.ชีวิตทำให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง" คุณสมาน  แสงวิมาน แสดงความเห็นว่า"เราได้เรียนกระบวนทัศน์การคิดที่ถูกต้อง และเห็นว่าอดีตความคิดจากรัฐให้ผิดทางมาตลอด หวังพึ่งชุมชนไม่รู้ตนเอง เรื่อง ปุ๋ย ดิน น้ำ ทำให้ส้มโอลูกเล็ก ต้นเล็ก การจับปลาทำลายแบบล้างผลาญ เช่น ช็อต เบื่อ เป็นต้น" คุณสมพงศ์ ดำนุ่น ให้ความเห็นว่า"ม.ชีวิตได้ให้แนวคิดการพัฒนา ได้ให้เพื่อนที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน "ได้เพื่อน" พัฒนาตนเอง มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน ปิดการประชุมประมาณ บ่าย ๓ โมงเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAWAD-9

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อนที่มีแนวคิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน#ชุมนุมผู้นำท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์การพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 72952, เขียน: 16 Jan 2007 @ 19:46 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 10:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

                  ผมดีใจที่ท่านเปิดบล็อกสื่อสารเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ได้ทราบความเคลื่อนไหวการจัดการความรุ้ของเมืองนครได้อีกกลุ่มก้อนกิจกรรมหนึ่ง ผมได้นำบล็อกของท่าน ผอ.เข้าไว้ในแพลนเน็ต KM สกุลเมืองคอน http://gotoknow.org/planet/muangkorn ของผมไว้เรียบร้อยแล้ว

             และผมขอเรียนว่าผมยินดีที่จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนที่สนใจจะนำความรู้ปฏิบัติของตนที่เป็นผลจากการจัดการความรู้เผยแพร่ลงบล็อก จะทำให้เรามีคลังความรู้มากมาย องค์ความรู้มากมายที่จะเป็นผลต่อการเรียนในหลักสูตรโดยตรงของนักศึกษาและต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นักศึกษาแต่ละคน ผมและคณะยินดีจะไปแนะนำทั้งวิธีสร้างบล็อกและเทคนิคการเขียนบันทึกลงบล็อกครับ ขอปวารณาตัวครับ

          หากเป็นไปตามที่คิดไว้จะทำให้โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครของเราพัฒนาการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพราะนักศึกษาแต่ละคนเท่าทาผมทราบมีประสบการณ์ ความรู้ฝังลึก และเรื่องเล่ามากมาย

         ผมต้องแสดงความยินดี กับ ท่าน ผอ.นะครับ ที่เข้ามาใช้พื้นที่นี้เป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา และคณาจารย์ท่านอื่นๆ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณครูนงเมืองคอนที่ให้ความกรุณาขอ ชื่อติดต่อ  เบอร์โทร  สถานที่เพื่อการติดต่อที่สะดวก  ผมยินดีมากที่จะได้มีบุคคลสำคัญมาช่วยกัน  ทำให้เราได้ช่วยกันทำในทางที่ดีดี น่ะครับ

นายวรภัทร
IP: xxx.147.52.207
เขียนเมื่อ 

รับสมัครเมื่อไหร่ครับ(อยากรู้จัง)