ก้าวข้างหลุมดำ KM ด้วย 3L

 

วันที่ 16 มกราคม 2549 เป็นวันที่ Panda สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ GotoKnow และเขียนบันทึกแรก ใช้ชื่อว่า ไหว้ครู   หนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนี้จึงย้อนกลับไปอ่านบันทึกแรกอีกครั้ง ว่าตั้งใจไว้อย่างไร ? ขอนำมาไว้ในที่นี้อีกครั้ง

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">บันทึกแรก “ไหว้ครู” 
              การเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ดี….ควรต้องมีครู…
        วันนี้ถือว่าเป็นวันดี 16 มกราคม 2549 เป็นวันครู   จึงเลือกที่จะเริ่มต้นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช และ ชีวิตที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน หลังจากได้ รู้จัก gotoknow.org จากการที่ ท่านอาจารย์ จันทวรรณ มาเสนอที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม UKM เมื่อต้นเดือนมกราคม ก็ได้เริ่มเข้าไปเรียนรู้จากคู่มือการใช้ของอาจารย์  ได้อ่านข้อเขียนของ อาจารย์ ดร.ประพนธ์  คุณหมอชาตรี อาจารย์สมลักษณ์ และ แน่นอนของท่านศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช  หลังจากใช้เวลาในวันเด็ก จนถึงวันครูในวันนี้เรียนรู้  ทำให้ตัดสินใจเริ่มต้นบันทึกในวันครูนี้ โดยขออนุญาตฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านที่เอ่ยนามมาแล้วข้างต้น โดยจะพยายามบันทึกให้มีความสม่ำเสมอ โดยในระยะแรก คิดว่าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  ตามข้อแนะนำของท่านอาจารย์จันทวรรณ (เหมาเอาว่ารับผมเป็นลูกศิษย์..) </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p>         มาถึงวันนี้ครบหนึ่งปี ยังไม่ได้นับว่าบันทึกไปทั้งหมดจำนวนกี่บันทึก ? แต่คาดว่ามากกว่า 52 บันทึก หรือเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งบันทึกต่อสัปดาห์ตามที่ตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน  และ ได้เพิ่มจำนวน Blog จาก 1 เป็น 3 blogs ใน GotoKnow    แถมด้วย Blog ใน Learners.in.th ที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ อีก 2 Blogs  แต่ประเด็นเรื่องความสม่ำเสมอของการบันทึก รู้ตัวว่าสอบไม่ผ่านครับ เพราะบางช่วงหายไปเป็นเดือน ในปีที่ 2 ก็จะแก้ตัวครับ จะต้องไม่ให้มีการหายไปเป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนปีแรกอีก
           เมื่อพูดถึง GotoKnow  สมาชิกใหม่ อาจจะนึกว่าเป็นของต่างชาติ จึงขอนำชื่อเต็มของ GotoKnow มาบอกกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่า GotoKnow เป็นระบบหรือโปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทยครับ GotoKnow ย่อมาจาก  The Gateway of Thailand’s Online Knowledge Management    <p align="left"> </p>