วันนี้ก็คงไม่ค่อยสบายใจในบางเรื่อง  สับสนในการทำงาน หรือเพราะว่าความไม่หนักแน่นในตัวของเราเอง    ทั้ง ๆ ที่ทุ่มเทใจในการทำงานแต่วันนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนล้า ใจไม่สู้ และคงจะไม่สบายใจ  บางครั้งคนเราสับสน แต่ไม่รู้จะคุยอย่างไร เริ่มต้นที่ตรงไหน จะคุยให้ใครฟัง และกำลังใจจากใคร ก็อยากจะระบายและเปิดใจตัวเอง ลงในบันทึกนี้  อยากจะปลดปล่อยให้ใจปลอดโปร่งเพื่อเริ่มต้นใหม่

  

คำพูดที่เอ่ยจากปากนั้น ใครจะพูดว่าอย่างไร จะมากน้อยแค่ไหนก็ได้
แต่เมื่อเวลาผ่านไป คำพูดที่เอ่ยออกมานั้น หายไปกับสายลมจริงหรือ หรือว่ายังค้างคาใจและอยู่ในความทรงจำของใครบางคนที่ทำให้เจ็บปวดได้เป็นเวลานาน