http://www.sakaraj.net/songraj6.htm

อยากหยุดเวลาไว้ที่ตรงนี้ ไว้ตรงที่ ศรัทธา อันยิ่งใหญ่
ทุกก้าวเดิน ผ่านพ้น ล้วนมั่นใจ สู่วันใหม่ ก้าวไกล ด้วยยินดี

*
ด้วยรัก อาทร และผูกพัน เวลานั้น มิกั้นศิษย์ และน้องพี่
ขอเทิดครู เพาะสั่งสม คุณความดี ปูชนีย์ เชิดชู ครูสังคม


แสงทองส่องฟ้า ผดุงค่านานัปคณา ประกายทอฟ้า ดั่งน้ำทิพย์ ชโลมพรั่งพรมถ้อยคำคำสอน ให้ศิษย์ไร้ทุกข์ ไร้โศกตรม สร้างสังคม สร้างชีวิต คิดดีงาม

ขอเทิดพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เฝ้าเล่าขาน สั่งสอนศิษย์ ทุกเช้าค่ำวันวานผ่านพ้น สร้างบ่มเพาะ คุณธรรม ขอน้อมนำ ระลึกถึง พระคุณครู