สัญลักษณ์คุณธรรมนำความรู้

เม็กดำ 1
วงกลมและเส้นโค้ง 3 เส้น ต่อกันเป็นรูปร่างเค้าโครงคน อยู่ใต้ธงชาติ โดยธงชาติสื่อถึงการพัฒนาชาติไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมนำความรู้และเส้นโค้งเปรียบเสมือนการอ่อนน้อมและคารวะให้กับทุกคน ส่วน 3 เส้น สื่อให้เห็นว่าการสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่บุคคลต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนของสังคม

                        ในช่วงเช้าวันนี้ได้มีโอกาสอ่านข่าวความเคลื่อนไหว  ในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา  ที่ได้มีมติเห็นชอบในตราสัญลักษณ์นโยบายคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งประกอบด้วยวงกลมและเส้นโค้ง  3   เส้น ต่อกันเป็นรูปร่างเค้าโครงคน อยู่ใต้ธงชาติ   โดยธงชาติสื่อถึงการพัฒนาชาติไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมนำความรู้และเส้นโค้งเปรียบเสมือนการอ่อนน้อมและคารวะให้กับทุกคน ส่วน 3  เส้น สื่อให้เห็นว่าการสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่บุคคลต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนของสังคม   

                  ในฐานะครูคนหนึ่งขออนุญาตแลกเปลี่ยน  ว่ากระบวนการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา ต้องเป็นแผนที่นำไปสู่การร่วมคิด  ร่วมทำ อย่างจริงจัง และต้องตระหนักว่า  
                  
1.      การเสริมสร้างคุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการทำงานเชิงคุณภาพไม่ใช่งานในเชิงปริมาณ

                  2.       กระบวนการเรียนรู้ต้องมีความคม  ชัด   ลึก   ว่าอะไรคือคุณธรรม   อะไรคือจริยธรรม   ถึงแม้สองสิ่งนี้จะเอื้อต่อกันก็ตาม

                 
3.       การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาต้องมีและสร้างตัวแบบที่ดี                       


                 
ที่เม็กดำ  พวกเราใช้ประโยชน์จากความเป็นท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้จากพ่อใหญ่  แม่ใหญ่  ในการเชื่อมโยงชุดความรู้ในท้องถิ่นกับชุดความรู้ในระบบโรงเรียนเข้าด้วยกันมานานพอสมควร จนทำให้เราเห็นว่า ความรู้ในท้องถิ่นทุกชุดจะมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับ  ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ จึงมีส่วนดีอย่างยิ่งต่อการก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้   พวกเราเรียนรู้จากคำบอกคำสอน    ที่ว่า
                    
       

        
อย่าขึ้นต้นไม้ทางปลาย    ให้ลากไม้ทางโคน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 72186, เขียน: 11 Jan 2007 @ 21:01 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ตอนนี้เราก็ยังลากไม้ทางปลายอยู่นะครับ

เขาคงไม่รู้ว่าโคนกับปลายต่างกันอย่างไรมากกว่าครับ

แล้วใครจะไปบอกเขาครับ

ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน ครับ

    การจะสร้างตัวแบบที่ดีก็ต้องใช้เวลา ไม่รู้ว่าต้องผ่านไปอีกกีเจ้ากระทรวง

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ค่ะ ท่านผอ. กับคำที่ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
เขียนเมื่อ 
มาดูต้นไม้ของแผ่นดินจะงอกงามที่เม็กดำ เอาใจช่วยครับ ผอ
เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนคะเห็นด้วย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเรียนรู้  ข้อชี้แนะของทุกท่าน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง   ครับ

เขียนเมื่อ 
  • เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ต้องลงลึก  ต่อเนื่อง  และมีพลัง
  • สำคัญคือต้นแบบที่ดีย่อมขับเคลื่อนได้อย่างมีพลังเช่นกัน
  • แต่กระบวนการที่จะทำให้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่สัมผัสได้  ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เด็กจะได้ตระหนักและแตะต้องได้ มิใช่ให้เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่แตะต้องยาก สูงส่ง จนรู้สึกอ่อนล้าที่จะเรียนรู้และซึมซับ
จิตรลดา ระวิโรจน์
IP: xxx.181.177.142
เขียนเมื่อ 

คุณธรรม  จริยธรรม  เหมือน  อากาศ  จับต้องไม่ได้แต่จำเป็น  และก็ขาดไม่ได้  เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่คิดดี  และทำดีดั่งที่คิดค่ะ