สัญลักษณ์คุณธรรมนำความรู้

เม็กดำ 1
วงกลมและเส้นโค้ง 3 เส้น ต่อกันเป็นรูปร่างเค้าโครงคน อยู่ใต้ธงชาติ โดยธงชาติสื่อถึงการพัฒนาชาติไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมนำความรู้และเส้นโค้งเปรียบเสมือนการอ่อนน้อมและคารวะให้กับทุกคน ส่วน 3 เส้น สื่อให้เห็นว่าการสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่บุคคลต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนของสังคม

                        ในช่วงเช้าวันนี้ได้มีโอกาสอ่านข่าวความเคลื่อนไหว  ในการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา  ที่ได้มีมติเห็นชอบในตราสัญลักษณ์นโยบายคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งประกอบด้วยวงกลมและเส้นโค้ง  3   เส้น ต่อกันเป็นรูปร่างเค้าโครงคน อยู่ใต้ธงชาติ   โดยธงชาติสื่อถึงการพัฒนาชาติไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมนำความรู้และเส้นโค้งเปรียบเสมือนการอ่อนน้อมและคารวะให้กับทุกคน ส่วน 3  เส้น สื่อให้เห็นว่าการสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่บุคคลต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนของสังคม   

                  ในฐานะครูคนหนึ่งขออนุญาตแลกเปลี่ยน  ว่ากระบวนการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา ต้องเป็นแผนที่นำไปสู่การร่วมคิด  ร่วมทำ อย่างจริงจัง และต้องตระหนักว่า  
                  
1.      การเสริมสร้างคุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการทำงานเชิงคุณภาพไม่ใช่งานในเชิงปริมาณ

                  2.       กระบวนการเรียนรู้ต้องมีความคม  ชัด   ลึก   ว่าอะไรคือคุณธรรม   อะไรคือจริยธรรม   ถึงแม้สองสิ่งนี้จะเอื้อต่อกันก็ตาม

                 
3.       การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาต้องมีและสร้างตัวแบบที่ดี                       


                 
ที่เม็กดำ  พวกเราใช้ประโยชน์จากความเป็นท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้จากพ่อใหญ่  แม่ใหญ่  ในการเชื่อมโยงชุดความรู้ในท้องถิ่นกับชุดความรู้ในระบบโรงเรียนเข้าด้วยกันมานานพอสมควร จนทำให้เราเห็นว่า ความรู้ในท้องถิ่นทุกชุดจะมีคุณธรรมจริยธรรมกำกับ  ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ จึงมีส่วนดีอย่างยิ่งต่อการก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้   พวกเราเรียนรู้จากคำบอกคำสอน    ที่ว่า
                    
       

        
อย่าขึ้นต้นไม้ทางปลาย    ให้ลากไม้ทางโคน
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 72186, เขียน: 11 Jan 2007 @ 21:01 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ตอนนี้เราก็ยังลากไม้ทางปลายอยู่นะครับ

เขาคงไม่รู้ว่าโคนกับปลายต่างกันอย่างไรมากกว่าครับ

แล้วใครจะไปบอกเขาครับ

ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน ครับ

    การจะสร้างตัวแบบที่ดีก็ต้องใช้เวลา ไม่รู้ว่าต้องผ่านไปอีกกีเจ้ากระทรวง

เห็นด้วยกับคุณดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ค่ะ ท่านผอ. กับคำที่ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
มาดูต้นไม้ของแผ่นดินจะงอกงามที่เม็กดำ เอาใจช่วยครับ ผอ

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนคะเห็นด้วย

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเรียนรู้  ข้อชี้แนะของทุกท่าน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง   ครับ

  • เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ต้องลงลึก  ต่อเนื่อง  และมีพลัง
  • สำคัญคือต้นแบบที่ดีย่อมขับเคลื่อนได้อย่างมีพลังเช่นกัน
  • แต่กระบวนการที่จะทำให้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่สัมผัสได้  ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เด็กจะได้ตระหนักและแตะต้องได้ มิใช่ให้เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่แตะต้องยาก สูงส่ง จนรู้สึกอ่อนล้าที่จะเรียนรู้และซึมซับ
จิตรลดา ระวิโรจน์
IP: xxx.181.177.142
เขียนเมื่อ 

คุณธรรม  จริยธรรม  เหมือน  อากาศ  จับต้องไม่ได้แต่จำเป็น  และก็ขาดไม่ได้  เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่คิดดี  และทำดีดั่งที่คิดค่ะ