ทะเลภูเขา
ผู้อำนวยการ สุจิตรา วรรณทิพย์ - ไชโยแสง

ทะเลภูเขา


ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
-
Username
suchai_tee
สมาชิกเลขที่
17194
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

     ประวัติการศึกษา

    *  ประถมศึกษา    ร.ร.พระคือวิทยาคาร  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    *  มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    *  มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
    *  ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
    *  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    รางวัลผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

     * ปีพ.ศ.2541  ครูผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนสายงานบริหารดีเด่น
                            สหวิทยาเขตลุ่มน้ำโขง
    *  ปีพ.ศ.2544  ครูผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
                            คณะกรรมการคุรุสภาอำเภอปากชม จังหวัดเลย
    *  ปีพ.ศ.2545  ครูที่ปรึกษาดีเด่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                            กรมสามัญศึกษา
    *  ปีพ.ศ.2545  ครูแกนนำเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด
                            สามัญศึกษาจังหวัดเลย
    *  ปีพ.ศ.2545  ครูแกนนำกรมสามัญศึกษา
    *  ปีพ.ศ.2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด
    *  ปีพ.ศ.2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ระดับเขตการศึกษา9 
    *  ปีพ.ศ.2546  ครูผู้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น
                            กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย
    *  ปีพ.ศ.2551   ครูดีในดวงใจกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม 
                            อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

   *  ปี พ.ศ.2552  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ  
                          และ มี ผลงานเป็นที่ปรากฏ ของ สกศค.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท