ช่วงนี้ ดิฉันสาละวนอยู่กับงานทั้งหลาย หลายๆ งานในกองทันตฯ ตั้งแต่

  • งานผู้สูงอายุ (ประสานพื้นที่)
  • งานเตรียมสุขภาพช่องปากชาวกรมฯ
  • งานข้อมูลนำเสนอตาม six keys function
  • งาน PMQA
  • งาน KM
  • อื่นๆ ก็งาน routine ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำให้เสร็จ
  • และก็งานเข้า G2K ซึ่งไม่ถือว่าเป็นงาน ... ถือว่าเป็นการเรียนรู้ และฝึกทักษะละค่ะ (bias รึเปล่านี่)

มาพลาดก็ตรงงาน KM นี่ละค่ะ (ไม่น่าเลยเน๊าะ) เหตุเพราะว่า ตั้งเป้าฯ ประมาทไปหน่อย (น้อยไป) ... เนื่องจาก ปีนี้ (2550) แผนฯ ที่ ก.พ.ร. กำหนดให้กับราชการ มาแบบเข้มมาก ก็จะต้องมีการประเมินหน่วยงานภายในองค์กรด้วย ทำให้ทุกหน่วยงานต้องมาทำแผน KM กันอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม และทั่วถึง ... ยังงี้ ไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะ

เรียกได้ว่า ไม่หมูนักค่ะ ... เอาเป็นว่า ที่เราตั้งเป้าฯ และกิจกรรมไปแล้วนั้นน้อยไป ไม่ตอบเกณฑ์การประเมินของกรมฯ ได้หมด ... ก็เป็นสาเหตุที่ต้องมานัดประชุมกันใหม่ละค่ะ

เอาก็เอาค่ะ ตั้งหลักกันใหม่ ... มีใครทำแผน KM (ในกรอบ ก.พ.ร.) กันบ้าง แล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างค่ะ