วันนี้ระหว่างเวลา 9 – 12 น. ของวันที่  11 มกราคม 2550 เป็นวันหนึ่งเราต้องจารึกไว้ในใจเราสามคน โดยเฉพาะตัวเอง เพราะเป็นวันแรกที่เราสามคนประสานใจ เพื่อการหว่านเมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส. ในนามของ คณะอนุกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

โดยการร่วมกันดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริมแรงใจ ให้ชาวกองกิจการนิสิต มมส. ที่จะก้าวเดินต่อไปในถนนสาย KM ด้วยความมั่นใจมากขึ้น  แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันสั้น  ด้วยประสบการณ์ของคนบุกเบิกของ มมส. อย่างคุณวิชิต ผมเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างความเข้าใจในพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ ให้แก่ผู้เข้าฟังได้อย่างดี 

คุณกัมปนาท ซึ่งแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของการนำเสนอในนามของทีม แต่มีประสบการณ์การนำเสนอในหน่วยงานของตนเองมาอย่างโชกโซน  ดูจากการเตรียมงานที่จะนำเสนอแล้ว เห็นได้ดีว่าคุณกัมปนาท ให้ความสนใจและพิถีพิถันมากเพียงใด  แม้การเริ่มต้นจะมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคบ้างก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดก้าวต่อ ๆ ไปอย่างสง่างามต่อไป

<table border="0"><tbody>

   

</tbody></table>

      ทางกองกิจการนิสิตก็เตรียมการไว้พร้อมจริง ๆ  ทั้งระบบสำหรับนำเสนอ และระบบเสียงต่าง ๆ พร้อมน้ำชากาแฟและของว่าง  สิ่งที่ประทับใจผมอันหนึ่งก็คือ ที่หน้าห้องมีป้าย ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ และ สร้างเสริมแรงใจในเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจากมีเวลากำจัด แต่ในช่วงตอบข้อซักถาม และก่อนจบเราก็ได้รับคำยืนยันจาก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตว่า จะต้องมี workshop ภาคปฏิบัติต่อเนื่องไปอย่างแน่นอนไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง อันนี้ก็สร้างกำลังใจแก่ทีมเราเป็นอย่างยิ่ง  เมล็ดพันธุ์ KM เมล็ด นี้ ต้องเจริญงอกงาม ได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

</span><p>        ทีมเราครั้งนี้ประกอบด้วย สามคน จากสามหน่วยงาน สามสายงาน คือ วิชิต  รรณพ และ กัมปนาท  ผมลองนึกว่าจะเรียกทีมนี้ว่าอะไรดี  ทีม สามเกลอ หรือ สามหนุ่ม (น้อย)......ว....อ.....ก  แต่เกิดปี หมู......ฮ่า ๆ ๆ </p><p align="left"> </p>