วันที่ 9 มกราคม 2550

วันนี้แกนนำกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงได้นัดรวมกันเพื่อมาซ้อมการดำเนินการของศูนย์องค์รวมโดยซ้อมโดยได้ขอประวัติของตนเองมาซ้อมลงในเอกสารทำให้ได้ฝึกภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์องค์รวม

ก้าวไปอีกขั้นแล้วกลุ่มเราเอแล้วเรา(โรงพยาบาล)จะทำอะไรให้กลุ่มดีนะ

ถ้านึกออกแล้วจะมาเล่าให้ฟัง

ภก.มด